Sinds 2017 geeft de Gemeente Amsterdam enkel nog onder strenge voorwaarden haar toestemming voor de bouw van een hotel. Daarvoor is de stad ingedeeld in zogenaamde "nee-gebieden" en "nee, tenzij-gebieden", waar respectievelijk geen toestemming en uitsluitend toestemming onder strenge voorwaarden gegeven wordt voor de bouw van een hotel. Maar als het bestemmingsplan van een stuk grond de bouw van een hotel toeliet, kon de Gemeente Amsterdam dat niet verhinderen. Het stadsbestuur zal geen aanpassingen in erfpachtcontracten meer doorvoeren. Die aanpassingen waren noodzakelijk om op een stuk grond een hotel te mogen bouwen. Die sluiproute is nu dus afgesloten. "Er komen de komende jaren nog wel ongeveer 2.400 nieuwe hotelkamers bij. Dat heeft te maken met eerdere toestemmingen voor de bouw van nieuwe hotels", aldus de Gemeente Amsterdam. Maar daar blijft het bij. "In het grootste deel van de stad, waaronder de stadsdelen Centrum en West, voeren we dus vanaf nu een hotelstop in." Nieuwe hotels zijn alleen nog mogelijk op plekken waar ze een meerwaarde kunnen hebben voor de buurt, zoals in wijken in ontwikkeling. Daarnaast moet het concept uniek zijn en voldoen aan strenge eisen op het gebied van buurtbetrokkenheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap, stelt het stadbestuur nog. (Belga)

Sinds 2017 geeft de Gemeente Amsterdam enkel nog onder strenge voorwaarden haar toestemming voor de bouw van een hotel. Daarvoor is de stad ingedeeld in zogenaamde "nee-gebieden" en "nee, tenzij-gebieden", waar respectievelijk geen toestemming en uitsluitend toestemming onder strenge voorwaarden gegeven wordt voor de bouw van een hotel. Maar als het bestemmingsplan van een stuk grond de bouw van een hotel toeliet, kon de Gemeente Amsterdam dat niet verhinderen. Het stadsbestuur zal geen aanpassingen in erfpachtcontracten meer doorvoeren. Die aanpassingen waren noodzakelijk om op een stuk grond een hotel te mogen bouwen. Die sluiproute is nu dus afgesloten. "Er komen de komende jaren nog wel ongeveer 2.400 nieuwe hotelkamers bij. Dat heeft te maken met eerdere toestemmingen voor de bouw van nieuwe hotels", aldus de Gemeente Amsterdam. Maar daar blijft het bij. "In het grootste deel van de stad, waaronder de stadsdelen Centrum en West, voeren we dus vanaf nu een hotelstop in." Nieuwe hotels zijn alleen nog mogelijk op plekken waar ze een meerwaarde kunnen hebben voor de buurt, zoals in wijken in ontwikkeling. Daarnaast moet het concept uniek zijn en voldoen aan strenge eisen op het gebied van buurtbetrokkenheid, duurzaamheid en sociaal ondernemerschap, stelt het stadbestuur nog. (Belga)