Het aantal installaties van zonnepanelen is sinds het begin van augustus sterk teruggelopen. Dat blijkt uit de marktcijfers van de VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. Installateurs van zonnepanelen verwachten dan ook duidelijkheid over de netvergoeding en de nieuwe aangepaste steun uit groenestroomcertificaten, die de sector terug op gang moet trekken, aldus PV-Vlaanderen, de Vlaamse sectorvereniging voor fotovoltaïsche zonne-energie.

Volgens de cijfers van de VREG werden van 1 augustus tot 15 oktober slechts 58 nieuwe installaties van zonnepanelen aangemeld. In 2010 lag het aantal nieuwe PV-systemen per maand gemiddeld op 2.750, in het uitzonderlijke jaar 2011 zelfs op 7.000 per maand. Bovendien bedraagt het voorlopige totaal van het opgesteld vermogen voor de eerste 9 maanden van 2012 230.000 kW. Dat is slechts 30 procent van de cijfers van 2011.

"In het ontwerp van wijzigingsbesluit dat op de tafel van de Vlaamse regering ligt, staan nog een aantal discriminaties voor zonnepanelen, zoals een reductie van de correct berekende steunbedragen", luidt het bij PV-Vlaanderen. "Bovendien zorgen de geruchten over een hoge netvergoeding voor kleine installaties voor grote onzekerheid bij gezinnen die willen investeren in zonnepanelen."

GroenestroomcertificatenDe PV-sector verwacht dan ook van de Vlaamse regering een voldoende aantrekkelijk stimulerend beleid om het investeringsklimaat in groene energie niet te hypothekeren, zoals een correcte steun uit groenestroomcertificaten vanaf januari 2013 en een billijke netvergoeding.

"Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de groei van zonnepanelen terug op het spoor van de voorbije jaren te zetten", luidt het. "Zonnepanelen zijn onmisbaar om de verplichte Europese doelstellingen voor 13 procent groene energie te halen in 2020, en daarvoor is minstens 20 procent groene stroom nodig."

VREG versus PV-Vlaanderen

De VREG laat weten enigszins verbaasd te zijn over de mededeling van sectorvereniging PV-Vlaanderen. Volgens de VREG zijn foute cijfers meegedeeld. "Het gaat om een momentopname", zegt Sofie Lauwaert, communicatieverantwoordelijke van de VREG. "Ze houden geen rekening met de lopende, nog niet goedgekeurde aanvragen. Bovendien zijn veel aanvragen niet digitaal ingediend. En sommige aanvragen zijn gewoon nog niet goedgekeurd, om welke reden dan ook."

De juiste cijfers kan de VREG niet geven wegens een informaticaprobleem. "Maar we merken ook wel dat er een daling is van het aantal nieuwe installaties. Alleen is die minder groot dan de daling waarover PV-Vlaanderen sprak." (Belga/INM)

Het aantal installaties van zonnepanelen is sinds het begin van augustus sterk teruggelopen. Dat blijkt uit de marktcijfers van de VREG, de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. Installateurs van zonnepanelen verwachten dan ook duidelijkheid over de netvergoeding en de nieuwe aangepaste steun uit groenestroomcertificaten, die de sector terug op gang moet trekken, aldus PV-Vlaanderen, de Vlaamse sectorvereniging voor fotovoltaïsche zonne-energie. Volgens de cijfers van de VREG werden van 1 augustus tot 15 oktober slechts 58 nieuwe installaties van zonnepanelen aangemeld. In 2010 lag het aantal nieuwe PV-systemen per maand gemiddeld op 2.750, in het uitzonderlijke jaar 2011 zelfs op 7.000 per maand. Bovendien bedraagt het voorlopige totaal van het opgesteld vermogen voor de eerste 9 maanden van 2012 230.000 kW. Dat is slechts 30 procent van de cijfers van 2011. "In het ontwerp van wijzigingsbesluit dat op de tafel van de Vlaamse regering ligt, staan nog een aantal discriminaties voor zonnepanelen, zoals een reductie van de correct berekende steunbedragen", luidt het bij PV-Vlaanderen. "Bovendien zorgen de geruchten over een hoge netvergoeding voor kleine installaties voor grote onzekerheid bij gezinnen die willen investeren in zonnepanelen." GroenestroomcertificatenDe PV-sector verwacht dan ook van de Vlaamse regering een voldoende aantrekkelijk stimulerend beleid om het investeringsklimaat in groene energie niet te hypothekeren, zoals een correcte steun uit groenestroomcertificaten vanaf januari 2013 en een billijke netvergoeding. "Deze maatregelen zijn noodzakelijk om de groei van zonnepanelen terug op het spoor van de voorbije jaren te zetten", luidt het. "Zonnepanelen zijn onmisbaar om de verplichte Europese doelstellingen voor 13 procent groene energie te halen in 2020, en daarvoor is minstens 20 procent groene stroom nodig." VREG versus PV-Vlaanderen De VREG laat weten enigszins verbaasd te zijn over de mededeling van sectorvereniging PV-Vlaanderen. Volgens de VREG zijn foute cijfers meegedeeld. "Het gaat om een momentopname", zegt Sofie Lauwaert, communicatieverantwoordelijke van de VREG. "Ze houden geen rekening met de lopende, nog niet goedgekeurde aanvragen. Bovendien zijn veel aanvragen niet digitaal ingediend. En sommige aanvragen zijn gewoon nog niet goedgekeurd, om welke reden dan ook." De juiste cijfers kan de VREG niet geven wegens een informaticaprobleem. "Maar we merken ook wel dat er een daling is van het aantal nieuwe installaties. Alleen is die minder groot dan de daling waarover PV-Vlaanderen sprak." (Belga/INM)