'Veel testen op dieren kunnen nu al vervangen worden door proeven op celweefsel, DNA, in reageerbuizen of via computersimulaties', zegt Almaci. 'Toch daalt het aantal dierproeven maar mondjesmaat', klinkt het.

Almaci vindt dat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts alles op alles moet zetten om werk te maken van alternatieven. Zelf stelt ze voor om dierproeven gefaseerd te vervangen door alternatieven. 'Dierproeven op mensapen zijn nu al verboden, de proeven op andere primaten, katten, honden en andere hogere diersoorten moeten zo snel mogelijk afgeschaft worden', meent Almaci.

Wat dierproeven voor nieuwe medicijnen betreft, zijn er nog geen echte alternatieven. Maar ook daar kan innovatie volgens Almaci voor oplossingen zorgen. 'Ook hier kan innovatie zorgen dat op termijn andere testmethoden kunnen ingezet worden, bijvoorbeeld op basis van menselijke weefselkweken, die soms meer zekerheid bieden dan testen op dieren', zegt de Groen-voorzitster. 'Minister Weyts wil al langer het aantal testen met dierproeven terugschroeven, maar in de praktijk komt daar te weinig van in huis. Vlaanderen kan een voortrekkersrol spelen als het gaat over proefdiervrije methodes. Als Vlaanderen als eerste deze technieken ontwikkelt, kan dat ook een economische troef worden voor ons land', besluit Almaci.

'Veel testen op dieren kunnen nu al vervangen worden door proeven op celweefsel, DNA, in reageerbuizen of via computersimulaties', zegt Almaci. 'Toch daalt het aantal dierproeven maar mondjesmaat', klinkt het. Almaci vindt dat Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts alles op alles moet zetten om werk te maken van alternatieven. Zelf stelt ze voor om dierproeven gefaseerd te vervangen door alternatieven. 'Dierproeven op mensapen zijn nu al verboden, de proeven op andere primaten, katten, honden en andere hogere diersoorten moeten zo snel mogelijk afgeschaft worden', meent Almaci. Wat dierproeven voor nieuwe medicijnen betreft, zijn er nog geen echte alternatieven. Maar ook daar kan innovatie volgens Almaci voor oplossingen zorgen. 'Ook hier kan innovatie zorgen dat op termijn andere testmethoden kunnen ingezet worden, bijvoorbeeld op basis van menselijke weefselkweken, die soms meer zekerheid bieden dan testen op dieren', zegt de Groen-voorzitster. 'Minister Weyts wil al langer het aantal testen met dierproeven terugschroeven, maar in de praktijk komt daar te weinig van in huis. Vlaanderen kan een voortrekkersrol spelen als het gaat over proefdiervrije methodes. Als Vlaanderen als eerste deze technieken ontwikkelt, kan dat ook een economische troef worden voor ons land', besluit Almaci.