Uit het onderzoek van Els Consuegra, onderzoekster educatiewetenschappen aan de VUB, blijkt dat slechts 5 procent van de leerkrachten een grootmoeder heeft die in het buitenland is geboren. Die buitenlandse wortels bevinden zich ook grotendeels in buurlanden als Frankrijk, Nederland en Duitsland. Het aantal leerkrachten met roots in bijvoorbeeld Marokko, Turkije of Oost-Europa is zeer beperkt. De toenemende diversiteit in de samenleving wordt niet weerspiegeld in het Vlaamse lerarenkorps, schrijft De Tijd. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) erkent dat het lerarenkorps nog te wit blijft. "Religie of migratieachtergrond mogen geen hinderpaal zijn voor een job in het onderwijs", reageert haar kabinet. De minister plant een mediacampagne om het beroep van leraar in de kijker te zetten en wil daarbij ook aandacht schenken aan diversiteit. Voor Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman van Groen is dat echter onvoldoende. "Diversiteit in onderwijsberoepen moet hoger op de agenda komen", zegt ze. Meuleman pleit daarom voor "haalbare streefcijfers" voor een evenredige vertegenwoordiging in het onderwijs. Om die doelstellingen minder vrijblijvend te maken, zouden scholen financieel beloond kunnen worden als ze de streefcijfers halen, meent Meuleman. Maar daarvoor moeten ze dan wel meer autonomie krijgen voor hun personeelsbeleid. (Belga)

Uit het onderzoek van Els Consuegra, onderzoekster educatiewetenschappen aan de VUB, blijkt dat slechts 5 procent van de leerkrachten een grootmoeder heeft die in het buitenland is geboren. Die buitenlandse wortels bevinden zich ook grotendeels in buurlanden als Frankrijk, Nederland en Duitsland. Het aantal leerkrachten met roots in bijvoorbeeld Marokko, Turkije of Oost-Europa is zeer beperkt. De toenemende diversiteit in de samenleving wordt niet weerspiegeld in het Vlaamse lerarenkorps, schrijft De Tijd. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) erkent dat het lerarenkorps nog te wit blijft. "Religie of migratieachtergrond mogen geen hinderpaal zijn voor een job in het onderwijs", reageert haar kabinet. De minister plant een mediacampagne om het beroep van leraar in de kijker te zetten en wil daarbij ook aandacht schenken aan diversiteit. Voor Vlaams parlementslid Elisabeth Meuleman van Groen is dat echter onvoldoende. "Diversiteit in onderwijsberoepen moet hoger op de agenda komen", zegt ze. Meuleman pleit daarom voor "haalbare streefcijfers" voor een evenredige vertegenwoordiging in het onderwijs. Om die doelstellingen minder vrijblijvend te maken, zouden scholen financieel beloond kunnen worden als ze de streefcijfers halen, meent Meuleman. Maar daarvoor moeten ze dan wel meer autonomie krijgen voor hun personeelsbeleid. (Belga)