"De vervolging van deze overtredingen wordt vooral bemoeilijkt door de moeilijkheid om de dader van dergelijke feiten te lokaliseren en te identificeren", aldus Bellot die het niet nodig vindt de strafwetgeving te verscherpen. De van kracht zijnde strafbepalingen in de artikelen 30, 30a en 31 van de wet van 27 juni 1937 betreffende de regeling van de luchtvaart zijn volgens de minister immers voldoende om dergelijke feiten strafrechtelijk te vervolgen. Het veiligheidsrisico door dergelijke beschijningen is volgens de minister zeer klein. In 2015 werden wel 150 klachten geregistreerd van piloten over de laserbeschijning van hun cockpit. Dat zijn er significant minder dan in 2014 (220 klachten) en 2013 (199 klachten). De meeste klachten werden in 2015 geregistreerd in de omgeving van Brussels Airport (71), gevolgd door de luchthavens van Charleroi (22), Luik (20), Antwerpen (7) en Oostende (3). De meeste feiten deden zich voor in de maanden april (23), juli (19), augustus en september (15), en oktober en december (14). (Belga)

"De vervolging van deze overtredingen wordt vooral bemoeilijkt door de moeilijkheid om de dader van dergelijke feiten te lokaliseren en te identificeren", aldus Bellot die het niet nodig vindt de strafwetgeving te verscherpen. De van kracht zijnde strafbepalingen in de artikelen 30, 30a en 31 van de wet van 27 juni 1937 betreffende de regeling van de luchtvaart zijn volgens de minister immers voldoende om dergelijke feiten strafrechtelijk te vervolgen. Het veiligheidsrisico door dergelijke beschijningen is volgens de minister zeer klein. In 2015 werden wel 150 klachten geregistreerd van piloten over de laserbeschijning van hun cockpit. Dat zijn er significant minder dan in 2014 (220 klachten) en 2013 (199 klachten). De meeste klachten werden in 2015 geregistreerd in de omgeving van Brussels Airport (71), gevolgd door de luchthavens van Charleroi (22), Luik (20), Antwerpen (7) en Oostende (3). De meeste feiten deden zich voor in de maanden april (23), juli (19), augustus en september (15), en oktober en december (14). (Belga)