In de strijd tegen snelheidsovertredingen kiest Vlaanderen al jaren voor trajectcontroles in plaats van flitspalen. Trajectcontroles worden gezien als efficiënter omdat ze toelaten de gemiddelde snelheid over een langer traject te controleren. Maar om effect te hebben, moeten de trajectcontroles natuurlijk wel werken. En daar wringt op veel plaatsen het schoentje. Van de 302 trajectcontroles die Vlaanderen heeft geplaatst of nog plant, zijn er maar 76 echt operationeel. "Daarnaast zijn er 81 technisch klaar maar kunnen niet ingezet worden, 66 zijn er in uitvoering en 79 in voorbereiding", zegt minister Peeters. Dat er maar een kwart van de trajectcontroles effectief werkt, heeft volgens de Open Vld-minister te maken met de aanhoudende problemen met de beloofde federale databank. In de beginfase (2016-2017) werkte Vlaanderen volgens Peeters nog met een eigen systeem, maar in 2017 heeft de federale overheid gevraagd om alles te centraliseren in één nationale databank, meer bepaald het AMS-systeem of ANPR Management System. "Dat systeem moest er zijn in mei 2018, maar laat nog steeds op zich wachten", zegt Peeters. Volgens Peeters heeft ze de kwestie al meermaals aangekaart bij de federale diensten en bij federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). "Mijn laatste brief aan minister De Crem dateert nog van 1 juli", dixit Peeters. In die brief wordt volgens haar nog eens aangedrongen op een snelle oplossing. N-VA-parlementslid Bert Maertens suggereert om de kwestie desnoods te agenderen op het Overlegcomité als een federaal antwoord zou uitblijven. Sp.a-parlementslid Annick Lambrecht vindt het "totaal onbegrijpelijk" dat het dossier geblokkeerd zit. "Snelheid is de grootste killer in het verkeer. De toestellen zijn er. Dan is het frustrerend en onbegrijpelijk dat dat probleem niet wordt aangepakt", aldus Lambrecht. (Belga)

In de strijd tegen snelheidsovertredingen kiest Vlaanderen al jaren voor trajectcontroles in plaats van flitspalen. Trajectcontroles worden gezien als efficiënter omdat ze toelaten de gemiddelde snelheid over een langer traject te controleren. Maar om effect te hebben, moeten de trajectcontroles natuurlijk wel werken. En daar wringt op veel plaatsen het schoentje. Van de 302 trajectcontroles die Vlaanderen heeft geplaatst of nog plant, zijn er maar 76 echt operationeel. "Daarnaast zijn er 81 technisch klaar maar kunnen niet ingezet worden, 66 zijn er in uitvoering en 79 in voorbereiding", zegt minister Peeters. Dat er maar een kwart van de trajectcontroles effectief werkt, heeft volgens de Open Vld-minister te maken met de aanhoudende problemen met de beloofde federale databank. In de beginfase (2016-2017) werkte Vlaanderen volgens Peeters nog met een eigen systeem, maar in 2017 heeft de federale overheid gevraagd om alles te centraliseren in één nationale databank, meer bepaald het AMS-systeem of ANPR Management System. "Dat systeem moest er zijn in mei 2018, maar laat nog steeds op zich wachten", zegt Peeters. Volgens Peeters heeft ze de kwestie al meermaals aangekaart bij de federale diensten en bij federaal minister van Binnenlandse Zaken Pieter De Crem (CD&V). "Mijn laatste brief aan minister De Crem dateert nog van 1 juli", dixit Peeters. In die brief wordt volgens haar nog eens aangedrongen op een snelle oplossing. N-VA-parlementslid Bert Maertens suggereert om de kwestie desnoods te agenderen op het Overlegcomité als een federaal antwoord zou uitblijven. Sp.a-parlementslid Annick Lambrecht vindt het "totaal onbegrijpelijk" dat het dossier geblokkeerd zit. "Snelheid is de grootste killer in het verkeer. De toestellen zijn er. Dan is het frustrerend en onbegrijpelijk dat dat probleem niet wordt aangepakt", aldus Lambrecht. (Belga)