"Zolang de wettelijke en fiscale voorwaarden onduidelijk blijven, zet de CEU het programma tijdelijk stop", zegt de universiteit in een persbericht dinsdag. Hongarije voerde op 25 augustus een nieuwe belasting in voor middenveldorganisaties die "migratie promoten". Zulke organisaties moeten nu 25 procent van al hun geld en steun die ze krijgen van buiten Hongarije naar de staatskas laten vloeien. De wet is een initiatief van de rechts-nationalistische regering van eerste minister Viktor Orban. Ze is ook van toepassing op organisaties die educatieve activiteiten ontwikkelen in de betekenis van de nieuwe wet. De term "migratie promoten" is evenwel niet geheel duidelijk: diensten en activiteiten voor mensen die erkend zijn als vluchteling of een beschermde status genieten, zouden volgens een normale lezing van de wet niet geviseerd zijn. Maar tegelijkertijd benadrukten Orban en andere regeringsleden dat kritische organisaties niet welkom zijn in Hongarije. De regering-Orban voerde verschillende wetten in om middenveldorganisaties te dwarsbomen. Er wordt zelfs gevreesd voor het voortbestaan van de CEU, omdat een andere wet van vorig jaar ertoe kan leiden dat ze haar licentie eind dit jaar kwijtspeelt. Het Open Learning Initiative (OLIve) van de CEU biedt aan vluchtelingen en mensen met een beschermde status voorbereidende lessen aan om een master te behalen in eender welk land van de Europese Economische Ruimte (EER). (Belga)

"Zolang de wettelijke en fiscale voorwaarden onduidelijk blijven, zet de CEU het programma tijdelijk stop", zegt de universiteit in een persbericht dinsdag. Hongarije voerde op 25 augustus een nieuwe belasting in voor middenveldorganisaties die "migratie promoten". Zulke organisaties moeten nu 25 procent van al hun geld en steun die ze krijgen van buiten Hongarije naar de staatskas laten vloeien. De wet is een initiatief van de rechts-nationalistische regering van eerste minister Viktor Orban. Ze is ook van toepassing op organisaties die educatieve activiteiten ontwikkelen in de betekenis van de nieuwe wet. De term "migratie promoten" is evenwel niet geheel duidelijk: diensten en activiteiten voor mensen die erkend zijn als vluchteling of een beschermde status genieten, zouden volgens een normale lezing van de wet niet geviseerd zijn. Maar tegelijkertijd benadrukten Orban en andere regeringsleden dat kritische organisaties niet welkom zijn in Hongarije. De regering-Orban voerde verschillende wetten in om middenveldorganisaties te dwarsbomen. Er wordt zelfs gevreesd voor het voortbestaan van de CEU, omdat een andere wet van vorig jaar ertoe kan leiden dat ze haar licentie eind dit jaar kwijtspeelt. Het Open Learning Initiative (OLIve) van de CEU biedt aan vluchtelingen en mensen met een beschermde status voorbereidende lessen aan om een master te behalen in eender welk land van de Europese Economische Ruimte (EER). (Belga)