De rechterlijke beslissing maakt een einde aan een juridische strijd van 50 jaar in de stad Cleveland, waar de overgrote meerderheid van de blanke en zwarte studenten apart naar school gaan. De Amerikaanse minister van Justitie toonde zich tevreden met de uitspraak. In het arrest van 96 pagina's van vrijdag had de rechtbank het over een decennialange achterstand die de schoolautoriteiten van Cleveland hebben op het vlak van het bewerkstelligen van de desegregatie in het middelbaar onderwijs. Rechter Debra Brown achtte de twee alternatieve schoolprojecten die de stad voorstelde ongrondwettelijk, en koos uiteindelijk voor het door de Amerikaanse regering voorgestelde systeem. Dat voorziet in een fusie tussen de colleges en de lycea van Cleveland, en maakt zo een einde aan de scheiding van de twee rassen. In het historische arrest "Brown v. Board of Education" van 17 mei 1954 bestempelde het Amerikaanse Hooggerechtshof de raciale segregatie in publieke scholen als ongrondwettelijk. "Zes decennia later, herinnert deze beslissing de districten eraan dat het niet tegemoet komen aan de verplichtingen van desegregatie onaanvaardbaar en ongrondwettelijk is", zo reageerde Vanita Gupta, die zich het Amerikaanse ministerie van Justitie bezighoudt met burgerrechten. (Belga)

De rechterlijke beslissing maakt een einde aan een juridische strijd van 50 jaar in de stad Cleveland, waar de overgrote meerderheid van de blanke en zwarte studenten apart naar school gaan. De Amerikaanse minister van Justitie toonde zich tevreden met de uitspraak. In het arrest van 96 pagina's van vrijdag had de rechtbank het over een decennialange achterstand die de schoolautoriteiten van Cleveland hebben op het vlak van het bewerkstelligen van de desegregatie in het middelbaar onderwijs. Rechter Debra Brown achtte de twee alternatieve schoolprojecten die de stad voorstelde ongrondwettelijk, en koos uiteindelijk voor het door de Amerikaanse regering voorgestelde systeem. Dat voorziet in een fusie tussen de colleges en de lycea van Cleveland, en maakt zo een einde aan de scheiding van de twee rassen. In het historische arrest "Brown v. Board of Education" van 17 mei 1954 bestempelde het Amerikaanse Hooggerechtshof de raciale segregatie in publieke scholen als ongrondwettelijk. "Zes decennia later, herinnert deze beslissing de districten eraan dat het niet tegemoet komen aan de verplichtingen van desegregatie onaanvaardbaar en ongrondwettelijk is", zo reageerde Vanita Gupta, die zich het Amerikaanse ministerie van Justitie bezighoudt met burgerrechten. (Belga)