In een voetnoot in het dossier las Coombs dat de Amerikaanse regering beschikt over 25.000 pagina's over Manning, WikiLeaks en geheime officiële beoordelingen van de veronderstelde schade die het lek de Amerikanse belangen wereldwijd toebracht. Van die documenten werd nog niets ter beschikking van de verdediging gesteld. "Dat is heel verontrustend voor de verdediging", zei Coombs. De advocaat beschuldigt het leger er ook van dat het zich blijft verzetten tegen wettelijke verplichtingen om documenten te openbaren die Mannings onschuld zouden aantonen, of voor een lichtere straf zouden zorgen. De taal van de motie duidt volgens de Britse krant The Guardian op de frustratie van Coombs, die het gehad heeft met de manipulatie en blokkeringen van de aanklagers. Coombs heeft het in zijn moties over een bijna kafkaëske wereld waarin de militaire autoriteiten woordspelletjes spelen om niet te moeten ingaan op zijn openbaarheidsverzoeken. Zo vroeg hij naar de "schade-beoordelingen" of "onderzoeken" die de regering had uitgevoerd naar de impact van WikiLeaks. Hij kreeg echter als antwoord dat die niet bestonden. Pas na veel moeite bleek dat hij moest vragen naar de "werkdocumenten". "Door de hele tijd definities te veranderen en vervormen, probeert de regering zichzelf een weg te definiëren uit de publicatie van relevante ontdekkingen", aldus Coombs. De voorbereidende zittingen, later deze week, beloven pittig te worden. (BRENDAN SMIALOWSKI)

In een voetnoot in het dossier las Coombs dat de Amerikaanse regering beschikt over 25.000 pagina's over Manning, WikiLeaks en geheime officiële beoordelingen van de veronderstelde schade die het lek de Amerikanse belangen wereldwijd toebracht. Van die documenten werd nog niets ter beschikking van de verdediging gesteld. "Dat is heel verontrustend voor de verdediging", zei Coombs. De advocaat beschuldigt het leger er ook van dat het zich blijft verzetten tegen wettelijke verplichtingen om documenten te openbaren die Mannings onschuld zouden aantonen, of voor een lichtere straf zouden zorgen. De taal van de motie duidt volgens de Britse krant The Guardian op de frustratie van Coombs, die het gehad heeft met de manipulatie en blokkeringen van de aanklagers. Coombs heeft het in zijn moties over een bijna kafkaëske wereld waarin de militaire autoriteiten woordspelletjes spelen om niet te moeten ingaan op zijn openbaarheidsverzoeken. Zo vroeg hij naar de "schade-beoordelingen" of "onderzoeken" die de regering had uitgevoerd naar de impact van WikiLeaks. Hij kreeg echter als antwoord dat die niet bestonden. Pas na veel moeite bleek dat hij moest vragen naar de "werkdocumenten". "Door de hele tijd definities te veranderen en vervormen, probeert de regering zichzelf een weg te definiëren uit de publicatie van relevante ontdekkingen", aldus Coombs. De voorbereidende zittingen, later deze week, beloven pittig te worden. (BRENDAN SMIALOWSKI)