De recordopkomst bij de verkiezingen illustreert voor De Croo "de vitaliteit van het Amerikaanse politieke leven en zijn democratie". De verkiezing van Kamala Harris tot eerste vrouwelijke vicepresident noemt de premier historisch. "Ze zal een ongelooflijk voorbeeld en een belangrijk rolmodel zijn voor jonge meisjes over de hele wereld, door hen te laten zien dat meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen genieten." "België is bereid om de trans-Atlantische alliantie verder te versterken ter verdediging van onze gemeenschappelijke waarden en om de vriendschapsband die onze volkeren verenigt, aan te halen", aldus nog De Croo. "Als thuisbasis van de NAVO en de EU hopen we dat de Verenigde Staten onder hun nieuwe leiderschap hun cruciale steun aan de Europese integratie, die ons continent vrede en welvaart heeft gebracht, zullen voortzetten." "De Verenigde Staten en een verenigd Europa kunnen samen een geweldige kracht vormen ter versterking van het multilateralisme in het belang van iedereen. De klimaatverandering, de COVID-19-crisis en de strijd tegen het terrorisme staan bovenaan de lange lijst van mondiale uitdagingen die alleen met succes kunnen worden aangepakt in een geest van internationale samenwerking en solidariteit." (Belga)

De recordopkomst bij de verkiezingen illustreert voor De Croo "de vitaliteit van het Amerikaanse politieke leven en zijn democratie". De verkiezing van Kamala Harris tot eerste vrouwelijke vicepresident noemt de premier historisch. "Ze zal een ongelooflijk voorbeeld en een belangrijk rolmodel zijn voor jonge meisjes over de hele wereld, door hen te laten zien dat meisjes en jongens dezelfde rechten en kansen genieten." "België is bereid om de trans-Atlantische alliantie verder te versterken ter verdediging van onze gemeenschappelijke waarden en om de vriendschapsband die onze volkeren verenigt, aan te halen", aldus nog De Croo. "Als thuisbasis van de NAVO en de EU hopen we dat de Verenigde Staten onder hun nieuwe leiderschap hun cruciale steun aan de Europese integratie, die ons continent vrede en welvaart heeft gebracht, zullen voortzetten." "De Verenigde Staten en een verenigd Europa kunnen samen een geweldige kracht vormen ter versterking van het multilateralisme in het belang van iedereen. De klimaatverandering, de COVID-19-crisis en de strijd tegen het terrorisme staan bovenaan de lange lijst van mondiale uitdagingen die alleen met succes kunnen worden aangepakt in een geest van internationale samenwerking en solidariteit." (Belga)