Achter de klacht van Texas schaarden zich de justitieministers van zeventien staten, alsook 126 Republikeinse parlementsleden uit het Huis van Afgevaardigden. Tweeëntwintig andere staten en territoria trokken partij voor de vier staten die door Texas aangevallen werden. De geviseerde staten spraken van misbruik van het rechtsssyteem. Ook Trump mengde zich en argumenteerde onder meer dat hij helemaal niet moet bewijzen dat er fraude is gepleegd. Het was volgens hem slechts nodig aan te tonen dat de procedure afweek van de vereisten van de plaatselijke parlementen. Ook beweerde de advocaat van Trump dat door de zogenaamde onregelmatigheden in enkele staten ook bewijzen voor de fraude vernietigd zijn, zodat ze helemaal niet meer aan te tonen is. Nadat team-Trump meer dan vijftig nederlagen had geleden voor rechtbanken door het hele land, leek het erop dat voor het Hooggerechtshof de beslissende juridische slag om het Witte Huis zou geleverd worden. Aftredend president Donald Trump beweert sinds de verkiezingen van 3 november dat hij verloor door fraude van het andere kamp. Maar overtuigend bewijs heeft hij nooit geleverd. Trump had na het overlijden van de liberale rechter Ruth Bader Ginsburg in september nog snel een nieuwe rechter benoemd aan het Hooggerechtshof, de conservatieve Amy Coney Barrett. Hij verwees toen uitdrukkelijk naar een mogelijke juridische strijd over de verkiezingsuitslag. Conservatieven domineren op dit moment het Hooggerechtshof, met een meerderheid van zes tegen drie. Maar Trump boekt dus voor geen enkele rechtbank succes met zijn beweringen over fraude, of die nu voorgezeten wordt door een Democraat of een Republikein. (Belga)

Achter de klacht van Texas schaarden zich de justitieministers van zeventien staten, alsook 126 Republikeinse parlementsleden uit het Huis van Afgevaardigden. Tweeëntwintig andere staten en territoria trokken partij voor de vier staten die door Texas aangevallen werden. De geviseerde staten spraken van misbruik van het rechtsssyteem. Ook Trump mengde zich en argumenteerde onder meer dat hij helemaal niet moet bewijzen dat er fraude is gepleegd. Het was volgens hem slechts nodig aan te tonen dat de procedure afweek van de vereisten van de plaatselijke parlementen. Ook beweerde de advocaat van Trump dat door de zogenaamde onregelmatigheden in enkele staten ook bewijzen voor de fraude vernietigd zijn, zodat ze helemaal niet meer aan te tonen is. Nadat team-Trump meer dan vijftig nederlagen had geleden voor rechtbanken door het hele land, leek het erop dat voor het Hooggerechtshof de beslissende juridische slag om het Witte Huis zou geleverd worden. Aftredend president Donald Trump beweert sinds de verkiezingen van 3 november dat hij verloor door fraude van het andere kamp. Maar overtuigend bewijs heeft hij nooit geleverd. Trump had na het overlijden van de liberale rechter Ruth Bader Ginsburg in september nog snel een nieuwe rechter benoemd aan het Hooggerechtshof, de conservatieve Amy Coney Barrett. Hij verwees toen uitdrukkelijk naar een mogelijke juridische strijd over de verkiezingsuitslag. Conservatieven domineren op dit moment het Hooggerechtshof, met een meerderheid van zes tegen drie. Maar Trump boekt dus voor geen enkele rechtbank succes met zijn beweringen over fraude, of die nu voorgezeten wordt door een Democraat of een Republikein. (Belga)