Het Democratische staatshoofd kondigde aan dat hij volgende week de fractieleiders van beide partijen in het Congres zal uitnodigen om te praten over uitwegen voor de impasse rond het begrotingstekort. "Indien we ernstig zijn omtrent het verminderen van het tekort, moeten wij het schrappen van uitgaven met inkomsten combineren", zei Obama. "En dat betekent het vragen aan de rijkste Amerikanen iets meer belastingen te betalen. Zo hebben we het gedaan in de jaren negentig toen (de Democraat, nvdr) Bill Clinton president was. Zo kunnen we het tekort reduceren terwijl we nog altijd de investeringen kunnen doen om een sterke middenklasse en sterke economie uit te bouwen", zei Obama. Hij voegde eraan toe "niet getrouwd te zijn met elk detail" van een gedetailleerd plan dat hij naar voren heeft geschoven om die investeringen te doen, tegelijk met het verminderen van het begrotingsdeficiet met vier biljoen dollar in de volgende tien jaar. "Ik sta open voor compromis, ik sta open voor nieuwe ideeën. Ik ben bereid onze fiscale uitdagingen op te lossen. Maar ik weiger elke benadering die niet evenwichtig is", zei Obama. Hij beklemtoonde dat de Amerikanen dinsdag voor "concrete daden" voor de werkgelegenheid en groei hebben gekozen en niet voor "politieke spelletjes". (ANA)

Het Democratische staatshoofd kondigde aan dat hij volgende week de fractieleiders van beide partijen in het Congres zal uitnodigen om te praten over uitwegen voor de impasse rond het begrotingstekort. "Indien we ernstig zijn omtrent het verminderen van het tekort, moeten wij het schrappen van uitgaven met inkomsten combineren", zei Obama. "En dat betekent het vragen aan de rijkste Amerikanen iets meer belastingen te betalen. Zo hebben we het gedaan in de jaren negentig toen (de Democraat, nvdr) Bill Clinton president was. Zo kunnen we het tekort reduceren terwijl we nog altijd de investeringen kunnen doen om een sterke middenklasse en sterke economie uit te bouwen", zei Obama. Hij voegde eraan toe "niet getrouwd te zijn met elk detail" van een gedetailleerd plan dat hij naar voren heeft geschoven om die investeringen te doen, tegelijk met het verminderen van het begrotingsdeficiet met vier biljoen dollar in de volgende tien jaar. "Ik sta open voor compromis, ik sta open voor nieuwe ideeën. Ik ben bereid onze fiscale uitdagingen op te lossen. Maar ik weiger elke benadering die niet evenwichtig is", zei Obama. Hij beklemtoonde dat de Amerikanen dinsdag voor "concrete daden" voor de werkgelegenheid en groei hebben gekozen en niet voor "politieke spelletjes". (ANA)