Voor haar rapport onderzocht Mediamatters de berichtgeving over de klimaatwissel van vier ochtend- en vier avondnieuwsshows van de zenders ABC, NBC, CBS en PBS. Van dat kwartet scoorde de "nationale" zender PBS het best. Werd in 2017 nog 260 minuten vrijgemaakt om over het broeikaseffect te spreken, in 2018 daalde dat tot 142 minuten in de acht "newsshows" samen. Als je van die kleine twee en een half uur nog de 46 minuten aftrekt die NBC's "Meet the Press" op 30 december exclusief aan de kwestie besteedde, blijft er wel erg weinig over. Mediamatters noemt de extreme daling van global warming als nieuwsitem des te verbazingwekkender daar het jaar 2018 veel stof bood om de kwestie te bespreken: extreme weersomstandigheden in de hele wereld, nieuwe en verontrustende wetenschappelijke bevindingen, alarmerende klimaatrapporten van zowel de VN als de VS-regering en een resem rampen als orkanen, hittegolven, droogtes, overstromingen en grote natuurbranden. Volgens de NOAA, de National Oceanic and Atmospheric Administration, hebben extreem weer en klimaatrampen vorig jaar in de VS minstens 247 doden veroorzaakt en voor 100 miljard dollar schade aangericht. Maar in de - wel degelijk uitgebreide - berichtgeving over die rampen werd zelden tot nooit een link gelegd met de klimaatwissel. Ook over hoe de opwarming van de aarde de nationale veiligheid en de publieke gezondheid bedreigt, repten de grote zenders amper een woord. Zowel bij ABC als bij CBS betekende dat concreet: geen enkel woord. Een beetje aandacht daarentegen was er bij de drie grote private zenders wel voor de impact van de "global warming" op de economie. In de items die aan het milieufenomeen werden besteed, kwamen mogelijke oplossingen om de temperatuurstijging te bestrijden slechts in twintig procent van de gevallen aan bod, stelde Mediamatters nog vast. Volgens de mediawaakhond werd echter nagenoeg nooit ernstig op concreet te nemen maatregelen ingegaan, enkel op het feit dat het noodzakelijk is/zal zijn om "iets" te doen. (Belga)

Voor haar rapport onderzocht Mediamatters de berichtgeving over de klimaatwissel van vier ochtend- en vier avondnieuwsshows van de zenders ABC, NBC, CBS en PBS. Van dat kwartet scoorde de "nationale" zender PBS het best. Werd in 2017 nog 260 minuten vrijgemaakt om over het broeikaseffect te spreken, in 2018 daalde dat tot 142 minuten in de acht "newsshows" samen. Als je van die kleine twee en een half uur nog de 46 minuten aftrekt die NBC's "Meet the Press" op 30 december exclusief aan de kwestie besteedde, blijft er wel erg weinig over. Mediamatters noemt de extreme daling van global warming als nieuwsitem des te verbazingwekkender daar het jaar 2018 veel stof bood om de kwestie te bespreken: extreme weersomstandigheden in de hele wereld, nieuwe en verontrustende wetenschappelijke bevindingen, alarmerende klimaatrapporten van zowel de VN als de VS-regering en een resem rampen als orkanen, hittegolven, droogtes, overstromingen en grote natuurbranden. Volgens de NOAA, de National Oceanic and Atmospheric Administration, hebben extreem weer en klimaatrampen vorig jaar in de VS minstens 247 doden veroorzaakt en voor 100 miljard dollar schade aangericht. Maar in de - wel degelijk uitgebreide - berichtgeving over die rampen werd zelden tot nooit een link gelegd met de klimaatwissel. Ook over hoe de opwarming van de aarde de nationale veiligheid en de publieke gezondheid bedreigt, repten de grote zenders amper een woord. Zowel bij ABC als bij CBS betekende dat concreet: geen enkel woord. Een beetje aandacht daarentegen was er bij de drie grote private zenders wel voor de impact van de "global warming" op de economie. In de items die aan het milieufenomeen werden besteed, kwamen mogelijke oplossingen om de temperatuurstijging te bestrijden slechts in twintig procent van de gevallen aan bod, stelde Mediamatters nog vast. Volgens de mediawaakhond werd echter nagenoeg nooit ernstig op concreet te nemen maatregelen ingegaan, enkel op het feit dat het noodzakelijk is/zal zijn om "iets" te doen. (Belga)