Ongeveer de helft van de tekst in het 18 pagina's lange document is onleesbaar gemaakt. Volgens het gerechtelijk bevel heeft het ministerie van Justitie er bij de rechter op aangedrongen niet bekend te maken dat er een onderzoek gaande is, omdat er nog geen aanklachten zijn ingediend. De openbare versie van het document bevat dus geen details of namen van betrokkenen. Er staat alleen dat meerdere aanklagers in Washington aangeven dat ze bewijzen hebben voor een omkoopsysteem waarbij iemand een "aanzienlijke politieke donatie" zou hebben aangeboden in ruil voor een presidentieel gratiebesluit, of een besluit tot uitstel van een vonnis. Presidenten kunnen onder de Amerikaanse grondwet in verregaande mate bepalen aan wie zij gratie willen verlenen. President Donald Trump verleende vorige week gratie aan zijn voormalig adviseur Michael Flynn, die tweemaal had gelogen tegen de federale politiedienst FBI toen die onderzoek deed naar inmenging door Rusland in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Het was het eerste gratiebesluit in een verwachte reeks van soortgelijke besluiten in de laatste weken van Trumps ambtstermijn. Een gratiebesluit van de president vrijwaart iemand van vervolging onder het federaal strafrecht. Strafzaken onder het recht van afzonderlijke staten vallen echter buiten de reikwijdte van de presidentiële gratie. (Belga)

Ongeveer de helft van de tekst in het 18 pagina's lange document is onleesbaar gemaakt. Volgens het gerechtelijk bevel heeft het ministerie van Justitie er bij de rechter op aangedrongen niet bekend te maken dat er een onderzoek gaande is, omdat er nog geen aanklachten zijn ingediend. De openbare versie van het document bevat dus geen details of namen van betrokkenen. Er staat alleen dat meerdere aanklagers in Washington aangeven dat ze bewijzen hebben voor een omkoopsysteem waarbij iemand een "aanzienlijke politieke donatie" zou hebben aangeboden in ruil voor een presidentieel gratiebesluit, of een besluit tot uitstel van een vonnis. Presidenten kunnen onder de Amerikaanse grondwet in verregaande mate bepalen aan wie zij gratie willen verlenen. President Donald Trump verleende vorige week gratie aan zijn voormalig adviseur Michael Flynn, die tweemaal had gelogen tegen de federale politiedienst FBI toen die onderzoek deed naar inmenging door Rusland in de Amerikaanse verkiezingen van 2016. Het was het eerste gratiebesluit in een verwachte reeks van soortgelijke besluiten in de laatste weken van Trumps ambtstermijn. Een gratiebesluit van de president vrijwaart iemand van vervolging onder het federaal strafrecht. Strafzaken onder het recht van afzonderlijke staten vallen echter buiten de reikwijdte van de presidentiële gratie. (Belga)