De beroepsvereniging voor ambulanciers wijst erop dat er in de media al enige tijd onheilspellende berichten komen over toenemende agressie tegen onder meer de ordediensten, hulpverleners, postbodes en treinconducteurs. Ze vraagt zich echter af of het klopt dat er meer gevallen van agressie zijn dan vroeger, wat er dan wel veranderd is in de maatschappij of bij de bevolking waardoor de agressie toeneemt en welke maatregelen genomen kunnen worden om het fenomeen te stoppen of in te dijken. Om een antwoord op die vragen te krijgen stelt de Ambulanciersunie voor om een nationale agressiecommissie op te richten, met daarin psychologen, preventieadviseurs of experts op het gebied van maatschappelijke wetenschappen. Ze kan als opdracht hebben om de agressie op wetenschappelijke basis te onderzoeken, cijferwerk te verzamelen van alle verschillende diensten en die te vergelijken. "Op basis daarvan kan men aanbevelingen doen aan de politiek om het probleem aan te pakken, en ze kan ook steun bieden aan slachtoffers en nagaan of zij voldoende ondersteuning hebben gekregen en of er verbeterpunten zijn", klinkt het in een brief die de Ambulanciersunie dinsdagochtend naar de leden van de Commissie Binnenlandse Zaken heeft gestuurd. Ook kan de commissie uitzoeken of er sprake is van een effectieve bestraffing van de daders en welke maatregelen er op korte termijn door de dienstverleningen genomen kunnen worden om een herhaling van de feiten te vermijden. De Ambulanciersunie heeft zelf een bevraging gedaan waaruit bleek dat 8 op de 10 leden al in contact is gekomen met agressie. "Het gaat dan om zowel verbaal als fysiek geweld, van duwen en trekken tot het gebruiken van voorwerpen om ambulanciers aan te vallen", zegt woordvoerder Dries Deschilder. "We hebben de indruk dat er meer agressie is dan vroeger, maar een commissie zou daar ook uitsluitsel over kunnen brengen." Eerder deze maand raakte nog bekend dat de voorbije jaren telkens meer dan tweeduizend geweldplegingen werden geregistreerd tegen politieagenten, hulpverleners en personeelsleden uit het onderwijs, de overheid en het openbaar vervoer. De Kamer bespreekt momenteel een voorstel om de straffen voor die gewelddaden strenger te maken. (Belga)

De beroepsvereniging voor ambulanciers wijst erop dat er in de media al enige tijd onheilspellende berichten komen over toenemende agressie tegen onder meer de ordediensten, hulpverleners, postbodes en treinconducteurs. Ze vraagt zich echter af of het klopt dat er meer gevallen van agressie zijn dan vroeger, wat er dan wel veranderd is in de maatschappij of bij de bevolking waardoor de agressie toeneemt en welke maatregelen genomen kunnen worden om het fenomeen te stoppen of in te dijken. Om een antwoord op die vragen te krijgen stelt de Ambulanciersunie voor om een nationale agressiecommissie op te richten, met daarin psychologen, preventieadviseurs of experts op het gebied van maatschappelijke wetenschappen. Ze kan als opdracht hebben om de agressie op wetenschappelijke basis te onderzoeken, cijferwerk te verzamelen van alle verschillende diensten en die te vergelijken. "Op basis daarvan kan men aanbevelingen doen aan de politiek om het probleem aan te pakken, en ze kan ook steun bieden aan slachtoffers en nagaan of zij voldoende ondersteuning hebben gekregen en of er verbeterpunten zijn", klinkt het in een brief die de Ambulanciersunie dinsdagochtend naar de leden van de Commissie Binnenlandse Zaken heeft gestuurd. Ook kan de commissie uitzoeken of er sprake is van een effectieve bestraffing van de daders en welke maatregelen er op korte termijn door de dienstverleningen genomen kunnen worden om een herhaling van de feiten te vermijden. De Ambulanciersunie heeft zelf een bevraging gedaan waaruit bleek dat 8 op de 10 leden al in contact is gekomen met agressie. "Het gaat dan om zowel verbaal als fysiek geweld, van duwen en trekken tot het gebruiken van voorwerpen om ambulanciers aan te vallen", zegt woordvoerder Dries Deschilder. "We hebben de indruk dat er meer agressie is dan vroeger, maar een commissie zou daar ook uitsluitsel over kunnen brengen." Eerder deze maand raakte nog bekend dat de voorbije jaren telkens meer dan tweeduizend geweldplegingen werden geregistreerd tegen politieagenten, hulpverleners en personeelsleden uit het onderwijs, de overheid en het openbaar vervoer. De Kamer bespreekt momenteel een voorstel om de straffen voor die gewelddaden strenger te maken. (Belga)