Bij een ernstig vermoeden van schijnhuwelijk kan de ambtenaar een huwelijksdatum maximaal twee maanden uitstellen voor bijkomend onderzoek. Er kan ook advies worden gevraagd aan het parket, wat de termijn nog eens kan verlengen met maximum drie maanden. In 2016 waren er 369 gevallen van uitstel, in 2017 420 en in 2018 408. Als het parket een negatief advies geeft en/of er voldoende aanwijzingen zijn dat het een schijnhuwelijk is, dan kan de ambtenaar weigeren het huwelijk te voltrekken. Ook tal van aanvragen tot 'wettelijke samenwoning' werden de afgelopen jaren om dezelfde reden verworpen. In 2018 was er in 629 gevallen sprake van uitstel. In 2017 en 2016 was dat respectievelijk 590 en 456 keer het geval. Uiteindelijk weigerden de ambtenaren van de burgerlijke stand in 2018 401 keer een verklaring van wettelijke samenwoning, tegenover 406 keer in 2017 en 316 keer in 2016. (Belga)

Bij een ernstig vermoeden van schijnhuwelijk kan de ambtenaar een huwelijksdatum maximaal twee maanden uitstellen voor bijkomend onderzoek. Er kan ook advies worden gevraagd aan het parket, wat de termijn nog eens kan verlengen met maximum drie maanden. In 2016 waren er 369 gevallen van uitstel, in 2017 420 en in 2018 408. Als het parket een negatief advies geeft en/of er voldoende aanwijzingen zijn dat het een schijnhuwelijk is, dan kan de ambtenaar weigeren het huwelijk te voltrekken. Ook tal van aanvragen tot 'wettelijke samenwoning' werden de afgelopen jaren om dezelfde reden verworpen. In 2018 was er in 629 gevallen sprake van uitstel. In 2017 en 2016 was dat respectievelijk 590 en 456 keer het geval. Uiteindelijk weigerden de ambtenaren van de burgerlijke stand in 2018 401 keer een verklaring van wettelijke samenwoning, tegenover 406 keer in 2017 en 316 keer in 2016. (Belga)