Voortaan is een ambachtsman "een zelfstandige of een onderneming actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie en creatie". Een ambachtsonderneming mag niet meer dan 20 werknemers tellen, al kan via kb van die beperking worden afgeweken. De tekst bevat ook enkele activiteiten die niet als ambachtelijk mogen worden beschouwd. Ons land telt 180.000 ondernemingen in de sector, wat volgens de minister het economisch belang van de ambachtelijke activiteit aantoont. Maar ook de overdracht van kennis en know-how is van onschatbare culturele betekenis, vindt Laruelle. Ze is dan ook blij met de goedkeuring van de definitie, waardoor de ambachtsman wettelijk wordt erkend en waardoor zijn werk naar waarde wordt geschat. (LOD)

Voortaan is een ambachtsman "een zelfstandige of een onderneming actief in de productie, de transformatie, de reparatie, de restauratie van voorwerpen, de levering van diensten waarvan de activiteiten in essentie betrekking hebben op manuele aspecten en die een zekere kennis ontwikkelen gericht op kwaliteit, traditie en creatie". Een ambachtsonderneming mag niet meer dan 20 werknemers tellen, al kan via kb van die beperking worden afgeweken. De tekst bevat ook enkele activiteiten die niet als ambachtelijk mogen worden beschouwd. Ons land telt 180.000 ondernemingen in de sector, wat volgens de minister het economisch belang van de ambachtelijke activiteit aantoont. Maar ook de overdracht van kennis en know-how is van onschatbare culturele betekenis, vindt Laruelle. Ze is dan ook blij met de goedkeuring van de definitie, waardoor de ambachtsman wettelijk wordt erkend en waardoor zijn werk naar waarde wordt geschat. (LOD)