Sinds 1990 is er in ons land een wettelijke regeling voor vrijwillige zwangerschapsonderbreking. Maar abortus blijft wel in de strafwet staan. Enkel als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, is het geen strafbaar feit. Verschillende partijen vinden dat het tijd is om komaf te maken met het stigma en abortus uit de strafwet te halen. PS, sp.a, Ecolo-Groen, DéFI, PVDA en Open Vld hebben hierover wetsvoorstellen ingediend. Ze willen ook een verkorting van de bedenktijd en de verlenging van de termijn binnen dewelke abortus toegelaten is. Nu ligt die vast op 12 weken, de voorstellen willen die op 14 weken of langer brengen. Binnen de regeringsmeerderheid heeft enkel Open Vld een voorstel ingediend. CD&V is tegen, N-VA lijkt eerder terughoudend. De MR mag vrij stemmen over ethische kwesties, maar verwacht wordt dat de grote meerderheid van de MR-kamerleden voor zou stemmen. Samen met de stemmen van de linkse oppositiepartijen zou dit een meerderheid opleveren. In de Kamercommissie Justitie drong de oppositie er op aan om vaart te maken met de behandeling van de voorstellen. Socialisten, groenen, DéFI en PVDA willen enkele hoorzittingen en nog een stemming voor het reces. MR, CD&V en N-VA willen de hoorzittingen echter binnen een ruimer kader houden. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werkt aan een globale hervorming van het strafrecht en binnen dat kader zouden er hoorzittingen kunnen komen. "We krijgen vaak het verwijt dat we te fragmentair bezig zijn", zei Sonja Becq (CD&V). "De herziening van de strafwet is bezig. Laat ons binnen dat kader het debat over abortus voeren. Er zijn in dat kader nog andere ethische thema's, zoals mensenhandel en seksuele misdrijven". De oppositie vreest dat de meerderheid poogt om "de vis te verdrinken" en dat de meerderheidspartijen het voorstel om abortus uit de strafwet te halen in de weegschaal proberen te leggen met andere voorstellen. Tegen vrijdag moeten alle partijen de namen doorgeven van de experten die ze willen horen. Vandaag beslist de commissie wie er uitgenodigd wordt voor de hoorzitting. Wat er daarna gebeurt, is nog niet echt duidelijk. (Belga)

Sinds 1990 is er in ons land een wettelijke regeling voor vrijwillige zwangerschapsonderbreking. Maar abortus blijft wel in de strafwet staan. Enkel als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, is het geen strafbaar feit. Verschillende partijen vinden dat het tijd is om komaf te maken met het stigma en abortus uit de strafwet te halen. PS, sp.a, Ecolo-Groen, DéFI, PVDA en Open Vld hebben hierover wetsvoorstellen ingediend. Ze willen ook een verkorting van de bedenktijd en de verlenging van de termijn binnen dewelke abortus toegelaten is. Nu ligt die vast op 12 weken, de voorstellen willen die op 14 weken of langer brengen. Binnen de regeringsmeerderheid heeft enkel Open Vld een voorstel ingediend. CD&V is tegen, N-VA lijkt eerder terughoudend. De MR mag vrij stemmen over ethische kwesties, maar verwacht wordt dat de grote meerderheid van de MR-kamerleden voor zou stemmen. Samen met de stemmen van de linkse oppositiepartijen zou dit een meerderheid opleveren. In de Kamercommissie Justitie drong de oppositie er op aan om vaart te maken met de behandeling van de voorstellen. Socialisten, groenen, DéFI en PVDA willen enkele hoorzittingen en nog een stemming voor het reces. MR, CD&V en N-VA willen de hoorzittingen echter binnen een ruimer kader houden. Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) werkt aan een globale hervorming van het strafrecht en binnen dat kader zouden er hoorzittingen kunnen komen. "We krijgen vaak het verwijt dat we te fragmentair bezig zijn", zei Sonja Becq (CD&V). "De herziening van de strafwet is bezig. Laat ons binnen dat kader het debat over abortus voeren. Er zijn in dat kader nog andere ethische thema's, zoals mensenhandel en seksuele misdrijven". De oppositie vreest dat de meerderheid poogt om "de vis te verdrinken" en dat de meerderheidspartijen het voorstel om abortus uit de strafwet te halen in de weegschaal proberen te leggen met andere voorstellen. Tegen vrijdag moeten alle partijen de namen doorgeven van de experten die ze willen horen. Vandaag beslist de commissie wie er uitgenodigd wordt voor de hoorzitting. Wat er daarna gebeurt, is nog niet echt duidelijk. (Belga)