Het indienden van de amendementen gebeurde nadat bevoegd staatssecretaris en cdH-Kamerlid Melchior Wathelet het voorstel neersabelde. "Het is discriminerend, het zal worden omzeild en aangevochten voor onze rechtbanken", verklaarde hij tijdens een meer dan geanimeerde zitting.

De commissie werkt al maanden aan een aanpassing van de regels rond gezinshereniging. Dat is vooral een vraag van de Vlaamse partijen. Er tekende zich een meerderheid af met N-VA, CD&V, Open Vld en de MR. Sp.a onthoudt zich normaal gezien, wat een meerderheid in plenaire zitting mogelijk maakt.

Bedoeling van het voorstel is dat de voorwaarden die nu al voor bepaalde categorieën van personen gelden voor iedereen van kracht worden. Belgen en niet-EU'ers die een familielid willen laten overkomen, moeten voortaan kunnen bewijzen dat ze over behoorlijke huisvesting en voldoende bestaansmiddelen (120% van het leefloon) beschikken. Gezinshereniging kan voor Belgen straks ook enkel wanneer ze 21 jaar zijn. Voor niet-EU'ers worden enkel aanvragen vanuit het buitenland aanvaard.

De Raad van State leverde onlangs een kritisch advies af over de wettekst. De meerderheid legde dat advies - behalve een reeks meer technische amendementen - echter naast zich neer.

Volgens Wathelet is de tekst juridisch echter een monster, zal de administratie de nieuwe regels bijna niet kunnen uitvoeren en zal de nieuwe wetgeving worden omzeild en aangevochten. N-VA, CD&V, Open Vld en MR gaan via een aantal tekstaanpassingen in op de kritiek van de staatssecretaris, maar counterden ook veel argumenten. De alternatieve meerderheid probeert de artikels en amendementen in de loop van de dag goed te keuren. (Belga)

Het indienden van de amendementen gebeurde nadat bevoegd staatssecretaris en cdH-Kamerlid Melchior Wathelet het voorstel neersabelde. "Het is discriminerend, het zal worden omzeild en aangevochten voor onze rechtbanken", verklaarde hij tijdens een meer dan geanimeerde zitting. De commissie werkt al maanden aan een aanpassing van de regels rond gezinshereniging. Dat is vooral een vraag van de Vlaamse partijen. Er tekende zich een meerderheid af met N-VA, CD&V, Open Vld en de MR. Sp.a onthoudt zich normaal gezien, wat een meerderheid in plenaire zitting mogelijk maakt. Bedoeling van het voorstel is dat de voorwaarden die nu al voor bepaalde categorieën van personen gelden voor iedereen van kracht worden. Belgen en niet-EU'ers die een familielid willen laten overkomen, moeten voortaan kunnen bewijzen dat ze over behoorlijke huisvesting en voldoende bestaansmiddelen (120% van het leefloon) beschikken. Gezinshereniging kan voor Belgen straks ook enkel wanneer ze 21 jaar zijn. Voor niet-EU'ers worden enkel aanvragen vanuit het buitenland aanvaard. De Raad van State leverde onlangs een kritisch advies af over de wettekst. De meerderheid legde dat advies - behalve een reeks meer technische amendementen - echter naast zich neer. Volgens Wathelet is de tekst juridisch echter een monster, zal de administratie de nieuwe regels bijna niet kunnen uitvoeren en zal de nieuwe wetgeving worden omzeild en aangevochten. N-VA, CD&V, Open Vld en MR gaan via een aantal tekstaanpassingen in op de kritiek van de staatssecretaris, maar counterden ook veel argumenten. De alternatieve meerderheid probeert de artikels en amendementen in de loop van de dag goed te keuren. (Belga)