Er gaan vandaag nieuwe versoepelingen in. Dat besliste het overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land op 20 augustus. Zo is het afgelopen met de beperkingen thuis en vallen ook de meeste regels in de horeca weg. In de marge van zijn bezoek aan hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge verdedigde Jan Jambon die beslissing: "We zijn klaar voor de versoepelingen. Anders hadden we het niet gedaan. Vlaanderen is toonaangevend in de wereld wat vaccinatiegraad en vaccinatiebereidheid betreft, ook bij jongeren. Als de bevolking zo massaal haar engagement toont, dan moet daar ook iets tegenover staan. Vandaag zetten we een grote stap om de vrijheid te herwinnen." Minister Jambon laat uitschijnen dat er bij een volgende coronagolf niet meteen gedacht wordt aan herinvoering van maatregelen: "Een vierde golf zal er waarschijnlijk komen, misschien ook een vijfde en een zesde golf, maar dat zal dan vooral voor de niet-gevaccineerden zijn en die moeten daar zelf hun verantwoordelijkheid in nemen. We gaan er wel voor zorgen dat de niet-gevaccineerden goed worden opgevangen in ons zorgsysteem. Daar dient dat ook voor." (Belga)

Er gaan vandaag nieuwe versoepelingen in. Dat besliste het overlegcomité van de verschillende regeringen van ons land op 20 augustus. Zo is het afgelopen met de beperkingen thuis en vallen ook de meeste regels in de horeca weg. In de marge van zijn bezoek aan hotelschool Ter Groene Poorte in Brugge verdedigde Jan Jambon die beslissing: "We zijn klaar voor de versoepelingen. Anders hadden we het niet gedaan. Vlaanderen is toonaangevend in de wereld wat vaccinatiegraad en vaccinatiebereidheid betreft, ook bij jongeren. Als de bevolking zo massaal haar engagement toont, dan moet daar ook iets tegenover staan. Vandaag zetten we een grote stap om de vrijheid te herwinnen." Minister Jambon laat uitschijnen dat er bij een volgende coronagolf niet meteen gedacht wordt aan herinvoering van maatregelen: "Een vierde golf zal er waarschijnlijk komen, misschien ook een vijfde en een zesde golf, maar dat zal dan vooral voor de niet-gevaccineerden zijn en die moeten daar zelf hun verantwoordelijkheid in nemen. We gaan er wel voor zorgen dat de niet-gevaccineerden goed worden opgevangen in ons zorgsysteem. Daar dient dat ook voor." (Belga)