Binnen de regering is CD&V vragende partij voor een meerwaardebelasting. De christendemocraten koppelen hun vraag voor "fiscale rechtvaardigheid" aan de verlaging van de vennootschapsbelasting. Premier Charles Michel trok de heikele dossiers intussen naar zich toe. Gisteren, tijdens de nieuwjaarreceptie van Open Vld, herhaalde Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten nog eens dat de Vlaamse liberalen zich verzetten tegen de invoering van een meerwaardebelasting. Volgens de groene oppositie "hoeft CD&V die veto's niet te ondergaan". "Er bestaat een parlementaire en een maatschappelijke meerderheid voor een meerwaardebelasting. Als het via de regering niet kan, dan maar via het parlement. De groene fractie staat klaar om constructief mee te werken aan operatie rechtvaardigheid", zegt fractieleider Calvo. "Men haalt telkens opnieuw het argument aan dat België een land is met een erg hoge belastingdruk. Dat is opmerkelijke zelfkritiek voor een partij die al 18 jaar onafgebroken aan het roer staat in ons land. Wij vragen niet meer belastingen, maar wel eerlijkere, groenere en eenvoudigere belastingen. Ook de vennootschapsbelasting moet absoluut eerlijker en eenvoudiger, meer op maat van kmo's. Een echte fiscale hervorming hebben we nodig: met liberalen als het kan, zonder als het moet", zegt Calvo nog. "Er is een maatschappelijke meerderheid voor een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Als CD&V echt wil, is veel mogelijk via een wisselmeerderheid. Het parlement moet haar verantwoordelijkheid nemen", zegt Calvo. (Belga)

Binnen de regering is CD&V vragende partij voor een meerwaardebelasting. De christendemocraten koppelen hun vraag voor "fiscale rechtvaardigheid" aan de verlaging van de vennootschapsbelasting. Premier Charles Michel trok de heikele dossiers intussen naar zich toe. Gisteren, tijdens de nieuwjaarreceptie van Open Vld, herhaalde Open Vld-voorzitter Gwendolyn Rutten nog eens dat de Vlaamse liberalen zich verzetten tegen de invoering van een meerwaardebelasting. Volgens de groene oppositie "hoeft CD&V die veto's niet te ondergaan". "Er bestaat een parlementaire en een maatschappelijke meerderheid voor een meerwaardebelasting. Als het via de regering niet kan, dan maar via het parlement. De groene fractie staat klaar om constructief mee te werken aan operatie rechtvaardigheid", zegt fractieleider Calvo. "Men haalt telkens opnieuw het argument aan dat België een land is met een erg hoge belastingdruk. Dat is opmerkelijke zelfkritiek voor een partij die al 18 jaar onafgebroken aan het roer staat in ons land. Wij vragen niet meer belastingen, maar wel eerlijkere, groenere en eenvoudigere belastingen. Ook de vennootschapsbelasting moet absoluut eerlijker en eenvoudiger, meer op maat van kmo's. Een echte fiscale hervorming hebben we nodig: met liberalen als het kan, zonder als het moet", zegt Calvo nog. "Er is een maatschappelijke meerderheid voor een eerlijke bijdrage van de grootste vermogens. Als CD&V echt wil, is veel mogelijk via een wisselmeerderheid. Het parlement moet haar verantwoordelijkheid nemen", zegt Calvo. (Belga)