1. Zijn zulke conflicten erg ongebruikelijk?

BERNARD THUYSBAERT: De koper kan niet alles vooraf controleren. Als het verkochte bedrijf nog een miljard euro openstaande facturen van klanten heeft, kan de koper garanties eisen dat dat bedrag effectief betaald zal worden. Als die klan...

BERNARD THUYSBAERT: De koper kan niet alles vooraf controleren. Als het verkochte bedrijf nog een miljard euro openstaande facturen van klanten heeft, kan de koper garanties eisen dat dat bedrag effectief betaald zal worden. Als die klanten honderd miljoen euro niet betalen, zal de verkoper daarvoor opdraaien. Over zulke garanties ontstaan geregeld discussies. THUYSBAERT: Perrigo vindt dat Omega Pharma gesjoemeld heeft en de omzet kunstmatig opgesmukt heeft. Volgens Perrigo zijn er in het geheim afspraken gemaakt met klanten dat ze producten in bepaalde gevallen niet hoefden te betalen. Dat zouden dus nepverkopen geweest zijn. THUYSBAERT: Ik ken dit dossier inhoudelijk niet, maar gezien de prominente rol die Coucke als ceo speelde, lijkt dat onwaarschijnlijk. Hij was ook de belangrijkste aandeelhouder en had er alle belang bij om de zaken heel nauwgezet op te volgen. THUYSBAERT: Dat kan, als de koper kan bewijzen dat hij het bedrijf nooit zou hebben gekocht met de kennis die hij vandaag heeft. Maar Omega Pharma is geen lege doos. Bovendien dateert de verkoop al van 2014 en is de integratie van beide bedrijven al lang bezig. Die bedrijven weer uiteenrafelen zou jaren duren.