In de Kamercommissie Buitenlandse Zaken liggen twee resoluties van de oppositie op tafel waarin de regering wordt opgeroepen het VN-migratiepact zonder voorbehoud te ondertekenen. Het is zeer de vraag hoe de drie partners zich zullen gedragen indien het tot een stemming komt over de resoluties. Eén van de mogelijkheden is die van een wisselmeerderheid, waarbij de teksten dus groen licht krijgen met steun van een deel van de meerderheid en een deel van de oppositie. De Roover gooide die piste vandaag alvast keihard in de prullenmand. "Dan denk ik dat men het vertrouwen in deze coalitie opzegt. Ik heb de indruk dat men ons dan uit de regering duwt", stelde hij. "De realiteit is niet zoals mijnheer De Roover ze beschrijft", reageert David Clarinval. "Er heeft een kentering plaatsgevonden bij N-VA. Twee jaar lang werd de tekst onderhandeld en N-VA heeft nooit tegenstand geuit. We hebben daarvan bewijs, de documenten tonen het aan. Toen de eerste minister zich uitsprak voor de Verenigde Naties had hij daarvoor het akkoord van de vier meerderheidspartijen." MR blijft bij zijn standpunt en steunt het migratiepact. "Het is het kader voor een strenge, maar menselijke politiek, zoals wij het willen", zegt de fractieleider. (Belga)

In de Kamercommissie Buitenlandse Zaken liggen twee resoluties van de oppositie op tafel waarin de regering wordt opgeroepen het VN-migratiepact zonder voorbehoud te ondertekenen. Het is zeer de vraag hoe de drie partners zich zullen gedragen indien het tot een stemming komt over de resoluties. Eén van de mogelijkheden is die van een wisselmeerderheid, waarbij de teksten dus groen licht krijgen met steun van een deel van de meerderheid en een deel van de oppositie. De Roover gooide die piste vandaag alvast keihard in de prullenmand. "Dan denk ik dat men het vertrouwen in deze coalitie opzegt. Ik heb de indruk dat men ons dan uit de regering duwt", stelde hij. "De realiteit is niet zoals mijnheer De Roover ze beschrijft", reageert David Clarinval. "Er heeft een kentering plaatsgevonden bij N-VA. Twee jaar lang werd de tekst onderhandeld en N-VA heeft nooit tegenstand geuit. We hebben daarvan bewijs, de documenten tonen het aan. Toen de eerste minister zich uitsprak voor de Verenigde Naties had hij daarvoor het akkoord van de vier meerderheidspartijen." MR blijft bij zijn standpunt en steunt het migratiepact. "Het is het kader voor een strenge, maar menselijke politiek, zoals wij het willen", zegt de fractieleider. (Belga)