"Als deze lijn zich doorzet ziet het er niet goed uit voor de Oosterweelverbinding." Dat zegt minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) in reactie op het advies van de auditeurs bij de Raad van State. De regering zal nu alles in het werk stellen om een antwoord te formuleren en haar zaak bepleiten bij de Raad van State, geeft de minister aan. Een datum daarvoor is er nog niet.

De auditeurs hebben fundamentele kritiek op de manier waarop het milieueffectenrapport (MER) van Oosterweel tot stand kwam. Als hun advies wordt gevolgd, gaat het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) in de vuilnisbak en wacht het hele project een 'setback' van verscheidene jaren.

De auditeurs stellen onder meer dat een alternatief in het MER voor Linkeroever niet werd onderzocht. Het gaat om de insleuving van de E17 ter hoogte van Zwijndrecht/Burcht als onderdeel van het alternatief Meccano (een idee van Straten-Generaal). "Dat MER is ingediend door studiebureau Antea", zegt Joke Schauvliege. "Als er al een fout werd gemaakt ligt die bij hen.

Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wacht nog de finale uitspraak van de Raad van State af. Die volgt meestal maar ook niet altijd het advies van de auditeurs. De N-VA-minister wijst er ook op dat eventuele vertraging ook zal gelden voor alternatieven en voor de overkapping.

Belga
© Belga

Goedkope kritiek

Weyts reageert ook op de kritiek van Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a). Volgens haar stond de kritiek van de Raad van State 'in de sterren geschreven'. 'Minister van Mobiliteit Ben Weyts was gewaarschuwd dat er juridische problemen zouden zijn, maar hij blijft hardnekkig vasthouden aan de Oosterweel. Hij oogst wat hij gezaaid heeft', aldus Kherbache aan Belga.

Weyts spreekt van 'goedkope kritiek' en vraagt Kherbache om aan 'zelfreflectie' te doen. 'De MER die nu onder vuur ligt, is opgemaakt door de vorige Vlaamse regering, inclusief de sp.a. Als ik al iets oogst, is het minstens ten dele mee gezaaid door de sp.a', aldus Weyts.

Overkapping

"Dat een overkapping er ook kan komen zonder een goedgekeurd MER voor de Oosterweelverbinding, zoals de actiegroepen aanvoeren, ontkent Schauvliege. "De overkapping kan daar niet los van staan. Daarvoor is een Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan nodig", zegt ze.

Ringland spreekt dat evenwel tegen. "Voor de overkapping is geen GRUP nodig", aldus Ringland. "Het betekent ook niet dat de alternatieve tracés nu van tafel zijn. De MER-procedure voor de A102-R11bis, een ander onderdeel van het masterplan voor de Antwerpse mobiliteit, loopt immers nog en kan volgens Ringland nog dit jaar bijgestuurd en afgerond worden om zo snel mogelijk voor een overkapping te gaan, zelfs zonder een verkeersinfarct te veroorzaken. Parallel kan natuurlijk doorgewerkt worden aan de derde Scheldekruising", aldus Ringland. "Alles bij elkaar kan de einddatum van 2026 dezelfde blijven."

"Als deze lijn zich doorzet ziet het er niet goed uit voor de Oosterweelverbinding." Dat zegt minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) in reactie op het advies van de auditeurs bij de Raad van State. De regering zal nu alles in het werk stellen om een antwoord te formuleren en haar zaak bepleiten bij de Raad van State, geeft de minister aan. Een datum daarvoor is er nog niet.De auditeurs hebben fundamentele kritiek op de manier waarop het milieueffectenrapport (MER) van Oosterweel tot stand kwam. Als hun advies wordt gevolgd, gaat het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) in de vuilnisbak en wacht het hele project een 'setback' van verscheidene jaren. De auditeurs stellen onder meer dat een alternatief in het MER voor Linkeroever niet werd onderzocht. Het gaat om de insleuving van de E17 ter hoogte van Zwijndrecht/Burcht als onderdeel van het alternatief Meccano (een idee van Straten-Generaal). "Dat MER is ingediend door studiebureau Antea", zegt Joke Schauvliege. "Als er al een fout werd gemaakt ligt die bij hen.Minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) wacht nog de finale uitspraak van de Raad van State af. Die volgt meestal maar ook niet altijd het advies van de auditeurs. De N-VA-minister wijst er ook op dat eventuele vertraging ook zal gelden voor alternatieven en voor de overkapping.Weyts reageert ook op de kritiek van Vlaams parlementslid Yasmine Kherbache (sp.a). Volgens haar stond de kritiek van de Raad van State 'in de sterren geschreven'. 'Minister van Mobiliteit Ben Weyts was gewaarschuwd dat er juridische problemen zouden zijn, maar hij blijft hardnekkig vasthouden aan de Oosterweel. Hij oogst wat hij gezaaid heeft', aldus Kherbache aan Belga. Weyts spreekt van 'goedkope kritiek' en vraagt Kherbache om aan 'zelfreflectie' te doen. 'De MER die nu onder vuur ligt, is opgemaakt door de vorige Vlaamse regering, inclusief de sp.a. Als ik al iets oogst, is het minstens ten dele mee gezaaid door de sp.a', aldus Weyts."Dat een overkapping er ook kan komen zonder een goedgekeurd MER voor de Oosterweelverbinding, zoals de actiegroepen aanvoeren, ontkent Schauvliege. "De overkapping kan daar niet los van staan. Daarvoor is een Gewestelijke Ruimtelijk Uitvoeringsplan nodig", zegt ze.Ringland spreekt dat evenwel tegen. "Voor de overkapping is geen GRUP nodig", aldus Ringland. "Het betekent ook niet dat de alternatieve tracés nu van tafel zijn. De MER-procedure voor de A102-R11bis, een ander onderdeel van het masterplan voor de Antwerpse mobiliteit, loopt immers nog en kan volgens Ringland nog dit jaar bijgestuurd en afgerond worden om zo snel mogelijk voor een overkapping te gaan, zelfs zonder een verkeersinfarct te veroorzaken. Parallel kan natuurlijk doorgewerkt worden aan de derde Scheldekruising", aldus Ringland. "Alles bij elkaar kan de einddatum van 2026 dezelfde blijven."