In maart bespreken de Raad, het Europese Parlement en de Europese Commissie een mogelijk verbod in Europa op het gebruik van bepaalde uitdrukkingen om plantaardige alternatieven voor zuivel te benoemen, zoals "alternatief voor yoghurt", "bevat geen melk" of termen als "romig". Dat verbod staat bekend als "Amendement 171". . In een gezamenlijke brief roepen Alpro, de ENSA en 92 andere organisaties, gegroepeerd in European Alliance for Plant-based Foods, de lidstaten, het Parlement en de Commissie op om zich te verzetten tegen amendement 171. "Het druist in tegen de belangen van de Europese consumenten rond transparante communicatie, eerlijke concurrentie en de Europese klimaatambities, die meer plantaardige producten beschouwen als onderdeel van een voedzaam én duurzaam voedselsysteem", benadrukt Alpro. Bovendien is het bedrijf van mening dat consumenten, omwille van deze extra beperkingen, het inzicht in de beschikbare opties zouden verliezen en moeilijker weloverwogen voedingskeuzes zouden kunnen maken. "Tegelijkertijd is meer plantaardig eten net essentieel om duurzamer te leven en eveneens belangrijk voor de toekomst van onze planeet", benadrukt Alpro. Volgens Sue Garfitt, general manager bij Alpro en voorzitter van de European Plant-based Foods Association, zijn miljoenen mensen zich steeds meer bewust van de "persoonlijke en ecologische voordelen van plantaardige voeding". "Onze missie is om meer flexitarische voedingspatronen te promoten. We willen de consument steeds meer keuze, variatie en smaak bieden. Ik ben ervan overtuigd dat ook beleidsmakers het belang beginnen in te zien van een verschuiving van het voedselsysteem in een meer duurzame richting, waarbij we werken mét de natuur in plaats van ertegen." (Belga)

In maart bespreken de Raad, het Europese Parlement en de Europese Commissie een mogelijk verbod in Europa op het gebruik van bepaalde uitdrukkingen om plantaardige alternatieven voor zuivel te benoemen, zoals "alternatief voor yoghurt", "bevat geen melk" of termen als "romig". Dat verbod staat bekend als "Amendement 171". . In een gezamenlijke brief roepen Alpro, de ENSA en 92 andere organisaties, gegroepeerd in European Alliance for Plant-based Foods, de lidstaten, het Parlement en de Commissie op om zich te verzetten tegen amendement 171. "Het druist in tegen de belangen van de Europese consumenten rond transparante communicatie, eerlijke concurrentie en de Europese klimaatambities, die meer plantaardige producten beschouwen als onderdeel van een voedzaam én duurzaam voedselsysteem", benadrukt Alpro. Bovendien is het bedrijf van mening dat consumenten, omwille van deze extra beperkingen, het inzicht in de beschikbare opties zouden verliezen en moeilijker weloverwogen voedingskeuzes zouden kunnen maken. "Tegelijkertijd is meer plantaardig eten net essentieel om duurzamer te leven en eveneens belangrijk voor de toekomst van onze planeet", benadrukt Alpro. Volgens Sue Garfitt, general manager bij Alpro en voorzitter van de European Plant-based Foods Association, zijn miljoenen mensen zich steeds meer bewust van de "persoonlijke en ecologische voordelen van plantaardige voeding". "Onze missie is om meer flexitarische voedingspatronen te promoten. We willen de consument steeds meer keuze, variatie en smaak bieden. Ik ben ervan overtuigd dat ook beleidsmakers het belang beginnen in te zien van een verschuiving van het voedselsysteem in een meer duurzame richting, waarbij we werken mét de natuur in plaats van ertegen." (Belga)