Desondanks zien Groen en sp.a zichzelf als bondgenoten die in de volgende legislatuur voor een ambitieus klimaatbeleid willen gaan dat gepaard gaat met sociale maatregelen.

Crombez herhaalde dat zijn partij 'op het snijpunt van koopkracht en klimaat zit'. Groen heeft volgens hem de mond vol van klimaatmaatregelen, maar zegt niet duidelijk hoe die moeten worden gerealiseerd. Zo betreurt hij dat de partij het sp.a-voorstel niet steunt om de btw op elektriciteit te verlagen van 21 naar 6 procent.

Almaci ontkende dat haar partij geen concrete klimaatmaatregelen heeft uitgewerkt. 'Wij hebben de voorbije jaren een mobiliteitsbudget voorgesteld, een renovatieprogramma, wij zetten in op circulaire economie... Plan na plan hebben we voorgesteld, het probleem is niet ons programma, wel dat het niet wordt uitgevoerd', reageerde ze.

Almaci betreurt dat Crombez met zijn kritiek Theo Francken (N-VA) 'in de kaart speelt', die al langer zegt dat Groen geen becijferde klimaatmaatregelen voorstelt. 'Ik kan niet genoeg benadrukken dat onze voorstellen er liggen. Maar ik vind het heel spijtig dat in plaats van samenwerking te zoeken over dat programma, waaruit verschillende partijen duidelijk inspiratie putten, men dat tegen ons gebruikt.'

Volgens Crombez gaat de sp.a blijven pleiten voor maatregelen die het budget van de mensen versterken, maar sluiten die de noodzakelijke klimaatmaatregelen niet uit. Volgens Almaci moeten sp.a en Groen elke vorm van samenwerking nastreven, want zeker op het vlak van koopkracht vinden ze in elkaar een bondgenoot. 'Read my lips: ik ga geen enkel regeerakkoord tekenen waar geen klimaatambitie mét sociale maatregelen in zit. Dat zal niet gebeuren met de groenen.'

Desondanks zien Groen en sp.a zichzelf als bondgenoten die in de volgende legislatuur voor een ambitieus klimaatbeleid willen gaan dat gepaard gaat met sociale maatregelen.Crombez herhaalde dat zijn partij 'op het snijpunt van koopkracht en klimaat zit'. Groen heeft volgens hem de mond vol van klimaatmaatregelen, maar zegt niet duidelijk hoe die moeten worden gerealiseerd. Zo betreurt hij dat de partij het sp.a-voorstel niet steunt om de btw op elektriciteit te verlagen van 21 naar 6 procent. Almaci ontkende dat haar partij geen concrete klimaatmaatregelen heeft uitgewerkt. 'Wij hebben de voorbije jaren een mobiliteitsbudget voorgesteld, een renovatieprogramma, wij zetten in op circulaire economie... Plan na plan hebben we voorgesteld, het probleem is niet ons programma, wel dat het niet wordt uitgevoerd', reageerde ze. Almaci betreurt dat Crombez met zijn kritiek Theo Francken (N-VA) 'in de kaart speelt', die al langer zegt dat Groen geen becijferde klimaatmaatregelen voorstelt. 'Ik kan niet genoeg benadrukken dat onze voorstellen er liggen. Maar ik vind het heel spijtig dat in plaats van samenwerking te zoeken over dat programma, waaruit verschillende partijen duidelijk inspiratie putten, men dat tegen ons gebruikt.' Volgens Crombez gaat de sp.a blijven pleiten voor maatregelen die het budget van de mensen versterken, maar sluiten die de noodzakelijke klimaatmaatregelen niet uit. Volgens Almaci moeten sp.a en Groen elke vorm van samenwerking nastreven, want zeker op het vlak van koopkracht vinden ze in elkaar een bondgenoot. 'Read my lips: ik ga geen enkel regeerakkoord tekenen waar geen klimaatambitie mét sociale maatregelen in zit. Dat zal niet gebeuren met de groenen.'