Overal in het land zijn volgens het weekblad katholieke gemeenschappen van vreemde origine en niet katholieke gemeenschappen op zoek naar kerken. Volgens richtlijnen van de Belgische bisschoppen komen voor medegebruik enkel christelijke Kerken in aanmerking die aangesloten zijn bij de Wereldraad van Kerken. Soms blijkt medegebruik een tussenstap naar religieuze herbestemming, de overname door een niet-katholieke gemeenschap. Zo werd in 2015 de Sint-Jozefkerk in Antwerpen na jaren van medegebruik overgedragen aan een Russisch-orthodoxe parochie. Uit een lijst van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) blijken medegebruikers bovenal orthodox, veel minder vaak protestant. Volgens Jan Jaspers, directeur van het CRKC, gaat in het debat over herbestemming te weinig aandacht uit naar een mogelijke verkoop aan een andere christelijke confessie. Herbestemming van een kerk tot moskee ligt om inhoudelijke redenen gevoelig voor beide religies, aldus Jaspers. "Van de kant van de moslims is er overigens geen vraag naar", aldus de CRKC-directeur. (Belga)

Overal in het land zijn volgens het weekblad katholieke gemeenschappen van vreemde origine en niet katholieke gemeenschappen op zoek naar kerken. Volgens richtlijnen van de Belgische bisschoppen komen voor medegebruik enkel christelijke Kerken in aanmerking die aangesloten zijn bij de Wereldraad van Kerken. Soms blijkt medegebruik een tussenstap naar religieuze herbestemming, de overname door een niet-katholieke gemeenschap. Zo werd in 2015 de Sint-Jozefkerk in Antwerpen na jaren van medegebruik overgedragen aan een Russisch-orthodoxe parochie. Uit een lijst van het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur (CRKC) blijken medegebruikers bovenal orthodox, veel minder vaak protestant. Volgens Jan Jaspers, directeur van het CRKC, gaat in het debat over herbestemming te weinig aandacht uit naar een mogelijke verkoop aan een andere christelijke confessie. Herbestemming van een kerk tot moskee ligt om inhoudelijke redenen gevoelig voor beide religies, aldus Jaspers. "Van de kant van de moslims is er overigens geen vraag naar", aldus de CRKC-directeur. (Belga)