Vooral lichte amusementsprogramma's en bouwprogramma's bleken gebruik te maken van product placement, zoals "Bouwen aan geluk", "EHBL", "Doe-het-zelf met Roger" en "Bouw- en Woonadvies". Kookprogramma's, series en soaps bevatten opmerkelijk minder pp dan verwacht, vooral dan bij de openbare omroep. "'Thuis' bevat in de geanalyseerde afleveringen weinig tot geen product placement. 'Familie' plaats meer producten en plaatste zelfs een medicijn (Temesta), wat verboden is." Het zijn vooral de commerciële zenders die vaak een inbreuk op de voorwaarden plegen, zegt De Backer. "Ook kleine nichezenders als Vitaya of JIM TV plegen zware inbreuken, zoals een programma uitzenden dat sluikreclame bevat." Volgens De Backer was het opmerkelijk dat alle zenders fouten begingen rond het PP-logo en was er een gebrek aan uniformiteit voor de verwijzing bij het logo. De Backer besluit dat alle Vlaamse zenders gemonitord moeten blijven. Inbreuken tonen volgens haar mogelijk aan dat de regels niet duidelijk of onvoldoende gekend zijn bij de Vlaamse zenders, of dat er nood is aan striktere regels, zoals in de ons omringende landen het geval is. (JDE)

Vooral lichte amusementsprogramma's en bouwprogramma's bleken gebruik te maken van product placement, zoals "Bouwen aan geluk", "EHBL", "Doe-het-zelf met Roger" en "Bouw- en Woonadvies". Kookprogramma's, series en soaps bevatten opmerkelijk minder pp dan verwacht, vooral dan bij de openbare omroep. "'Thuis' bevat in de geanalyseerde afleveringen weinig tot geen product placement. 'Familie' plaats meer producten en plaatste zelfs een medicijn (Temesta), wat verboden is." Het zijn vooral de commerciële zenders die vaak een inbreuk op de voorwaarden plegen, zegt De Backer. "Ook kleine nichezenders als Vitaya of JIM TV plegen zware inbreuken, zoals een programma uitzenden dat sluikreclame bevat." Volgens De Backer was het opmerkelijk dat alle zenders fouten begingen rond het PP-logo en was er een gebrek aan uniformiteit voor de verwijzing bij het logo. De Backer besluit dat alle Vlaamse zenders gemonitord moeten blijven. Inbreuken tonen volgens haar mogelijk aan dat de regels niet duidelijk of onvoldoende gekend zijn bij de Vlaamse zenders, of dat er nood is aan striktere regels, zoals in de ons omringende landen het geval is. (JDE)