De KU Leuven-rector lichtte zijn ambitie toe om vanaf september het echte campusleven te laten terugkeren. Een groot deel van het onderwijs zal op de campus plaatsvinden, van colleges tot practica. De Leuvense universiteit wil internationale uitwisselingen zoals Erasmus opnieuw aanmoedigen en studenten op kot ontvangen. "Maar wat rector Sels uiteenzet, geldt voor àlle Vlaamse universiteiten", reageren zijn vier collega-rectoren dinsdagmiddag verbaasd in een gemeenschappelijke mededeling aan Belga. "De suggestie in de tekst als zou dit niet zo zijn, is niet correct." De meeste afspraken over het universitaire leven waren bovendien al gemaakt achter de schermen, in het overlegorgaan VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad), waar universiteiten hun beleid zoveel mogelijk afstemmen. Rectoren Rik Van de Walle (UGent), Caroline Pauwels (VUB), Luc De Schepper (UHasselt) en Herman Van Goethem (UAntwerpen) wijzen erop "dat de vijf rectoren de hele coronaperiode door constructief hebben overlegd". Op basis van voortschrijdend inzicht "hebben we gezocht naar een gezamenlijke visie over de organisatie van (het eerste semester van) het volgende academiejaar". "We betreuren dat één rector naar buiten treedt met elementen die gemeenschappelijk zijn en die hem soms ook zijn aangereikt door andere universiteiten" en dat "op een manier die doet uitschijnen alsof deze aanpak fundamenteel verschillend is van andere Vlaamse universiteiten", besluiten de rectoren. "Dat laatste is niet zo." (Belga)

De KU Leuven-rector lichtte zijn ambitie toe om vanaf september het echte campusleven te laten terugkeren. Een groot deel van het onderwijs zal op de campus plaatsvinden, van colleges tot practica. De Leuvense universiteit wil internationale uitwisselingen zoals Erasmus opnieuw aanmoedigen en studenten op kot ontvangen. "Maar wat rector Sels uiteenzet, geldt voor àlle Vlaamse universiteiten", reageren zijn vier collega-rectoren dinsdagmiddag verbaasd in een gemeenschappelijke mededeling aan Belga. "De suggestie in de tekst als zou dit niet zo zijn, is niet correct." De meeste afspraken over het universitaire leven waren bovendien al gemaakt achter de schermen, in het overlegorgaan VLIR (Vlaamse Interuniversitaire Raad), waar universiteiten hun beleid zoveel mogelijk afstemmen. Rectoren Rik Van de Walle (UGent), Caroline Pauwels (VUB), Luc De Schepper (UHasselt) en Herman Van Goethem (UAntwerpen) wijzen erop "dat de vijf rectoren de hele coronaperiode door constructief hebben overlegd". Op basis van voortschrijdend inzicht "hebben we gezocht naar een gezamenlijke visie over de organisatie van (het eerste semester van) het volgende academiejaar". "We betreuren dat één rector naar buiten treedt met elementen die gemeenschappelijk zijn en die hem soms ook zijn aangereikt door andere universiteiten" en dat "op een manier die doet uitschijnen alsof deze aanpak fundamenteel verschillend is van andere Vlaamse universiteiten", besluiten de rectoren. "Dat laatste is niet zo." (Belga)