Tot dusver hebben 10 Vlaamse gemeenten, waaronder Hasselt en Genk, het 'Convenant of Mayors' ondertekend, een initiatief van de Europese Commissie waarbij deelnemers zich engageren om de CO2-uitstoot in hun gemeente met minstens 20 procent terug te dringen tegen 2020. Door de oproep van het Limburgse provinciebestuur kwamen daar woensdag 42 gemeenten bij. Alle Limburgse burgemeesters (of hun schepen van Leefmilieu) waren naar het provinciehuis gekomen om het charter te ondertekenen. Daarbij onderschreven ze meteen ook een engagement om de nog strengere doelstellingen op provinciaal vlak te ondersteunen. Met het zogenaamde TACO2-plan wil de provincie tegen 2020 helemaal klimaatneutraal zijn. In eerste instantie moeten hiervoor twee initiatieven worden genomen. Een CO2-nulmeting moet bepalen waar de gemeente in kwestie vandaag staat, zodat iedere inspanning die tegen 2020 gebeurt, kan gevaloriseerd worden. Ten tweede moet er op lokaal vlak een klimaatplan worden opgesteld, waarin alle acties gedetailleerd worden omschreven. Het provinciebestuur helpt hierbij een handje, door een soort menukaart op te stellen waaruit de gemeenten een selectie kunnen maken. Daarbij staan onder meer CO2-vriendelijke initiatieven voor de eigen infrastructuur, zoals zonnepanelen op gemeentelijke sport- of administratieve faciliteiten, of sensibiliseringsacties naar de inwoners. (OSN)

Tot dusver hebben 10 Vlaamse gemeenten, waaronder Hasselt en Genk, het 'Convenant of Mayors' ondertekend, een initiatief van de Europese Commissie waarbij deelnemers zich engageren om de CO2-uitstoot in hun gemeente met minstens 20 procent terug te dringen tegen 2020. Door de oproep van het Limburgse provinciebestuur kwamen daar woensdag 42 gemeenten bij. Alle Limburgse burgemeesters (of hun schepen van Leefmilieu) waren naar het provinciehuis gekomen om het charter te ondertekenen. Daarbij onderschreven ze meteen ook een engagement om de nog strengere doelstellingen op provinciaal vlak te ondersteunen. Met het zogenaamde TACO2-plan wil de provincie tegen 2020 helemaal klimaatneutraal zijn. In eerste instantie moeten hiervoor twee initiatieven worden genomen. Een CO2-nulmeting moet bepalen waar de gemeente in kwestie vandaag staat, zodat iedere inspanning die tegen 2020 gebeurt, kan gevaloriseerd worden. Ten tweede moet er op lokaal vlak een klimaatplan worden opgesteld, waarin alle acties gedetailleerd worden omschreven. Het provinciebestuur helpt hierbij een handje, door een soort menukaart op te stellen waaruit de gemeenten een selectie kunnen maken. Daarbij staan onder meer CO2-vriendelijke initiatieven voor de eigen infrastructuur, zoals zonnepanelen op gemeentelijke sport- of administratieve faciliteiten, of sensibiliseringsacties naar de inwoners. (OSN)