Zal de splitsing van B-H-V een rem vormen op de verfransing en de internationalisering van de Rand, of zal dat geen verschil maken?

Van Parijs: Op zich zal die splitsing slechts een marginale impact hebben, zeker in vergelijking met de taalwetten in verband met het taalgebruik in de scholen en de administratie. Maar de splitsing heeft natuurlijk wel grote symbolische waarde, door nog eens extra duidelijk te maken waar precies de taalgrens ligt, namelijk rondom de negentien Brusselse gemeenten en de zes faciliteitengemeenten.

Het beschermen van de taalterritorialiteit in Vlaams-Brabant kan worden geholpen door initiatieven om de meertaligheid binnen Brussel te bevorderen. De meeste buitenlanders die zich in de Rand gaan vestigen, hebben namelijk eerst een tijdje in Brussel gewoond. Hoe meer Nederlands ze leren tijdens hun verblijf in Brussel, hoe makkelijker hun integratie in Vlaanderen. Dat plaatst de rol van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ook in een ander daglicht. Dat zijn geen Vlaamse scholen voor een krimpende groep stamboom-Vlamingen. Het Nederlandstalig onderwijs moet een echte vernederlandsingsmachine worden, zodat Brusselaars voldoende Nederlands leren om een job te vinden en zonder problemen naar Vlaanderen kunnen verhuizen.

Nog een extra argument dus om volop in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te investeren?

Van Parijs: Zeker, onafhankelijk van het aantal echte Vlamingen in Brussel. Ik zou het overigens een goed idee vinden dat alles basisscholen in Brussel scholen van de Vlaamse gemeenschap zouden worden. Hoe doen ze dat in Luxemburg en in Barcelona, ook plaatsen met een officieel tweetalig statuut? Op het eind van de middelbare school zijn kinderen daar, in tegenstelling tot hier, werkelijk tweetalig. Welnu, men begint daar met het leren van de zwakkere taal. Basisonderwijs wordt in Barcelona uitsluitend in het Catalaans verstrekt, ook aan de vele Spaanstaligen die er wonen. Ik pleit er dan ook voor dat alle kinderen in Brussel op z'n minst zouden leren lezen en schrijven in het Nederlands. Wettelijk staat niets zoiets in de weg. (HR)

Zal de splitsing van B-H-V een rem vormen op de verfransing en de internationalisering van de Rand, of zal dat geen verschil maken?Van Parijs: Op zich zal die splitsing slechts een marginale impact hebben, zeker in vergelijking met de taalwetten in verband met het taalgebruik in de scholen en de administratie. Maar de splitsing heeft natuurlijk wel grote symbolische waarde, door nog eens extra duidelijk te maken waar precies de taalgrens ligt, namelijk rondom de negentien Brusselse gemeenten en de zes faciliteitengemeenten. Het beschermen van de taalterritorialiteit in Vlaams-Brabant kan worden geholpen door initiatieven om de meertaligheid binnen Brussel te bevorderen. De meeste buitenlanders die zich in de Rand gaan vestigen, hebben namelijk eerst een tijdje in Brussel gewoond. Hoe meer Nederlands ze leren tijdens hun verblijf in Brussel, hoe makkelijker hun integratie in Vlaanderen. Dat plaatst de rol van het Nederlandstalig onderwijs in Brussel ook in een ander daglicht. Dat zijn geen Vlaamse scholen voor een krimpende groep stamboom-Vlamingen. Het Nederlandstalig onderwijs moet een echte vernederlandsingsmachine worden, zodat Brusselaars voldoende Nederlands leren om een job te vinden en zonder problemen naar Vlaanderen kunnen verhuizen.Nog een extra argument dus om volop in het Nederlandstalig onderwijs in Brussel te investeren?Van Parijs: Zeker, onafhankelijk van het aantal echte Vlamingen in Brussel. Ik zou het overigens een goed idee vinden dat alles basisscholen in Brussel scholen van de Vlaamse gemeenschap zouden worden. Hoe doen ze dat in Luxemburg en in Barcelona, ook plaatsen met een officieel tweetalig statuut? Op het eind van de middelbare school zijn kinderen daar, in tegenstelling tot hier, werkelijk tweetalig. Welnu, men begint daar met het leren van de zwakkere taal. Basisonderwijs wordt in Barcelona uitsluitend in het Catalaans verstrekt, ook aan de vele Spaanstaligen die er wonen. Ik pleit er dan ook voor dat alle kinderen in Brussel op z'n minst zouden leren lezen en schrijven in het Nederlands. Wettelijk staat niets zoiets in de weg. (HR)