De extreem-rechtse partij diende op 10 oktober een voorstel in met als doel de opvang van alle asielzoekers in gesloten centra te organiseren. De federale overheid beschikt vandaag over zowat 60 opvangcentra, die goed zijn voor twee derde van het totale opvangnetwerk. De andere plaatsen worden aangeleverd door de OCMW's en organisaties. Al die centra omvormen tot gesloten centra zou enorme aanpassingen vergen, niet alleen op het vlak van infrastructuur, maar ook voor het personeel van de centra, van de Dienst Vreemdelingenzalen, de FOD Binnenlandse Zaken en de politie. "De totale uitgaven van Fedasil worden voor 2020 geschat op 449 miljoen euro. Alleen al voor het personeel en de werking van het voorstel, zou de kost meer dan zes keer hoger liggen dan het huidige systeem", schrijft minister Clarinval in zijn advies. "Daaruit volgt dat, zelfs als we zouden aannemen dat het voorstel forse investeringen vergt in een eerste fase, gevolgd door een periode met een daling van het aantal asielzoekers en op lange termijn van het aantal opvangplaatsen, er onmiskenbaar sprake is van een meerkost", voegt de minister er nog aan toe. (Belga)

De extreem-rechtse partij diende op 10 oktober een voorstel in met als doel de opvang van alle asielzoekers in gesloten centra te organiseren. De federale overheid beschikt vandaag over zowat 60 opvangcentra, die goed zijn voor twee derde van het totale opvangnetwerk. De andere plaatsen worden aangeleverd door de OCMW's en organisaties. Al die centra omvormen tot gesloten centra zou enorme aanpassingen vergen, niet alleen op het vlak van infrastructuur, maar ook voor het personeel van de centra, van de Dienst Vreemdelingenzalen, de FOD Binnenlandse Zaken en de politie. "De totale uitgaven van Fedasil worden voor 2020 geschat op 449 miljoen euro. Alleen al voor het personeel en de werking van het voorstel, zou de kost meer dan zes keer hoger liggen dan het huidige systeem", schrijft minister Clarinval in zijn advies. "Daaruit volgt dat, zelfs als we zouden aannemen dat het voorstel forse investeringen vergt in een eerste fase, gevolgd door een periode met een daling van het aantal asielzoekers en op lange termijn van het aantal opvangplaatsen, er onmiskenbaar sprake is van een meerkost", voegt de minister er nog aan toe. (Belga)