Op het debatprogramma stonden wetenschappers als klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele, oud-vicevoorzitter van het klimaatpanel IPCC. Er werd onder meer gepraat over de potentiële risico's van big data, de almacht van webgiganten, het gebruik van technologieën door staten, klimaatverandering, ongelijkheid, maar ook over nieuwe vormen van burgerparticipatie. "We staan voor een neerwaartse trend, met het in vraag stellen van internationale overeenkomsten zoals artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat foltering verbiedt", zei Philippe Hensmans, directeur van de Franstalige afdeling van Amnesty, na afloop van de discussies. "Parallel daarmee loopt de politiek enorm achter in de omgang met technologie. Er is nog geen begin van een debat, terwijl de technologieën er al zijn. We willen 'smart cities' creëren, de installatie is aan de gang, maar de politieke wereld is absoluut niet klaar. (...) De bevolking moet iedere nieuwe innovatie beginnen in vraag stellen op basis van de mensenrechten." Hensmans merkt ook op dat alle bedrijven die de technologieën ontwikkelen privé zijn en dat de wettelijke grenzen onbestaande zijn. (Belga)

Op het debatprogramma stonden wetenschappers als klimatoloog Jean-Pascal van Ypersele, oud-vicevoorzitter van het klimaatpanel IPCC. Er werd onder meer gepraat over de potentiële risico's van big data, de almacht van webgiganten, het gebruik van technologieën door staten, klimaatverandering, ongelijkheid, maar ook over nieuwe vormen van burgerparticipatie. "We staan voor een neerwaartse trend, met het in vraag stellen van internationale overeenkomsten zoals artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, dat foltering verbiedt", zei Philippe Hensmans, directeur van de Franstalige afdeling van Amnesty, na afloop van de discussies. "Parallel daarmee loopt de politiek enorm achter in de omgang met technologie. Er is nog geen begin van een debat, terwijl de technologieën er al zijn. We willen 'smart cities' creëren, de installatie is aan de gang, maar de politieke wereld is absoluut niet klaar. (...) De bevolking moet iedere nieuwe innovatie beginnen in vraag stellen op basis van de mensenrechten." Hensmans merkt ook op dat alle bedrijven die de technologieën ontwikkelen privé zijn en dat de wettelijke grenzen onbestaande zijn. (Belga)