Voorzitter van de denktank is John Beard, de directeur van het Department of Ageing and Life Course van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Croo zal samen met Beard de bijeenkomsten voorzitten en de werkzaamheden aansturen. In september is hij als vicevoorzitter ook uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse vergadering van het WEF in het Chinese Dailan, waar zowel inhoudelijke economische discussies als contacten met internationale investeerders op het programma staan. De vicepremier beschouwt de voordracht als een hele eer en ziet er tegelijkertijd ook een aanmoediging in om in ons land het hervormingstraject verder te zetten. "De inzichten die de Global Agenda Council on Ageing ontwikkelt, zullen ook bij ons van pas komen", meent De Croo. "De Global Agenda Council on Ageing hamert op een integrale benadering van de vergrijzingsproblematiek. Problemen moeten worden benoemd en aangepakt, maar er moet ook voldoende aandacht gaan naar al de kansen die de veroudering biedt". Vragen die daarbij eveneens aan de orde zijn, zijn volgens de Open Vld'er hoe de actieve deelname van ouderen aan onze samenleving wordt verzekerd, hoe de technologische innovatie maximaal wordt ingezet om veroudering te ondersteunen en hoe het sociaal kapitaal dat ouderen vertegenwoordigen kan worden ingezet als katalysator om onze samenleving voor jongere generaties beter te maken. (Belga)

Voorzitter van de denktank is John Beard, de directeur van het Department of Ageing and Life Course van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). De Croo zal samen met Beard de bijeenkomsten voorzitten en de werkzaamheden aansturen. In september is hij als vicevoorzitter ook uitgenodigd om deel te nemen aan de jaarlijkse vergadering van het WEF in het Chinese Dailan, waar zowel inhoudelijke economische discussies als contacten met internationale investeerders op het programma staan. De vicepremier beschouwt de voordracht als een hele eer en ziet er tegelijkertijd ook een aanmoediging in om in ons land het hervormingstraject verder te zetten. "De inzichten die de Global Agenda Council on Ageing ontwikkelt, zullen ook bij ons van pas komen", meent De Croo. "De Global Agenda Council on Ageing hamert op een integrale benadering van de vergrijzingsproblematiek. Problemen moeten worden benoemd en aangepakt, maar er moet ook voldoende aandacht gaan naar al de kansen die de veroudering biedt". Vragen die daarbij eveneens aan de orde zijn, zijn volgens de Open Vld'er hoe de actieve deelname van ouderen aan onze samenleving wordt verzekerd, hoe de technologische innovatie maximaal wordt ingezet om veroudering te ondersteunen en hoe het sociaal kapitaal dat ouderen vertegenwoordigen kan worden ingezet als katalysator om onze samenleving voor jongere generaties beter te maken. (Belga)