'Dit is zonder meer indrukwekkend'. Sinds 4 mei kunnen huisartsen de namen van zwangere vrouwen doorgeven aan de centrale vaccinatiedatabank. Op drie dagen tijd werden al ruim 10.000 personen doorgegeven. Zij zullen eerstdaags hun uitnodiging in de bus krijgen, zegt professor huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent).
...

'Dit is zonder meer indrukwekkend'. Sinds 4 mei kunnen huisartsen de namen van zwangere vrouwen doorgeven aan de centrale vaccinatiedatabank. Op drie dagen tijd werden al ruim 10.000 personen doorgegeven. Zij zullen eerstdaags hun uitnodiging in de bus krijgen, zegt professor huisartsengeneeskunde Jan De Maeseneer (UGent).Volgens De Maeseneer, lid van de taskforce, is het de bedoeling om alle 50.000 zwangere vrouwen op zeer korte termijn op de lijst te krijgen. De gegevens van deze personen krijgen een specifiek oormerk die hen voorrang geeft in de vaccinatiecentra. 'We kunnen niet te lang wachten, want sommigen zullen in de komende weken al bevallen.'Het is de huisarts die de naam van de zwangere persoon doorgeeft aan de databank op vraag van de patiënte zelf. De huisartsen zijn ondertussen vertrouwd met het systeem, omdat ze ook al de personen met onderliggende aandoeningen aanduiden. In de praktijk bellen heel wat huisartsen hun zwangere patiënten zelf op om te overleggen, zegt Roel Van Giel van huisartsenvereniging Domus Medica. Er blijkt weinig scepticisme te bespeuren bij zwangere vrouwen. 'Wel integendeel, de patiënten vragen net om zo snel mogelijk gevaccineerd te worden.'Ook gynaecologen en vroedvrouwen dragen hun steentje bij in het sensibiliseren van patiënten.De Hoge Gezondheidsraad besliste eind april dat zwangere vrouwen prioritair gevaccineerd kunnen worden. Covid-19 kan ernstige gevolgen hebben - denk aan een voortijdige bevalling.Volgens de taskforce ondervinden de vaccinatiecentra geen hinder door de recente voorrangsgroep. Experts ramen dat ieder vaccinatiecentrum zowat 300 zwangere vrouwen prioritair zal moeten vaccineren. Deze risicopatiënten krijgen enkel een vaccin van Pfizer/BioNTech of Moderna, beide mRNA-vaccins. Van de volledige groep risicopatiënten is ondertussen 32 procent minstens één keer ingeënt. Een week geleden was dat percentage nog maar 23 procent. Het gaat om mensen met een hoog risico, zoals kankerpatiënten, mensen met een verhoogde bloeddruk en diabetici. De selectie gebeurde door de ziekenfondsen, die via hun centrale databanken die 1,2 miljoen personen hebben geselecteerd. De huisartsen selecteerden tot nu toe 583.000 mensen in Vlaanderen, 48.500 in Brussel en zo'n 147.000 in Wallonië. Het systeem is sinds 8 april operationeel, en er worden nog steeds patiënten toegevoegd. Volgens De Maeseneer is het grote verschil tussen Vlaanderen en de andere gewesten de sterkere aanwezigheid van globale medische dossiers (GMD) bij huisartsen in Vlaanderen. Op basis van de info in die dossiers worden de personen met verhoogd risico doorgegeven aan de vaccinatiedatabank. De taskforce verzekert dat de privacyregels gerespecteerd worden. De Maeseneer ziet in de cijfers een bevestiging dat de gekozen strategie - uniek in West-Europa - de juiste was. 'Ons uitgangspunt is altijd de sociale rechtvaardigheid geweest: wie de meeste risico's heeft, krijgt voorrang.'