N-VA, Open VLD, SP.A en CD&V deden aan Vlaamse kant voorstellen over de invoering van de mogelijkheid tot "discreet bevallen", terwijl aan Franstalige kant de MR achter het "anoniem bevallen" staat.

De teksten tonen tal van overeenkomsten. Het voorstel van senator Jacques Brotchi (MR) geeft een vrouw de mogelijkheid de geheimhouding te vragen van haar opname in het ziekenhuis en van de bevalling. Ze kan informatie over zichzelf, de vader en de omstandigheden van de geboorte in een gesloten omslag achterlaten. Het kind kan zijn ouders echter enkel terugvinden indien ze ermee akkoord gaan dat de geheimhouding over hun identiteit wordt opgeheven.

Belangen moeder vs kind

Het voorstel van CD&V, dat in oktober 2010 in de Kamer werd neergelegd, creëert de mogelijkheid voor vrouwen om veilig te bevallen, zonder dat de naam van de moeder in de geboorteakte staat en het kind wordt afgestaan voor adoptie. Wel is nog een periode van twee maanden voorzien alvorens de adoptie definitief wordt en ook de biologische vader kan eventueel beslissen de zorg voor het kind op zich te nemen.

Als het kind meerderjarig is, kan het inzage vragen in de gegevens van de moeder. Indien de moeder akkoord gaat, kan er contact zijn tussen beiden. De moeder kan zich echter verzetten tegen het onthullen van haar identiteit. Dan moet een rechter achter gesloten deuren de belangen van de moeder en het kind tegen elkaar afwegen en oordelen wat de beste oplossing is.

Volgens Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) is er net op dit punt nog geen overeenstemming tussen de verschillende partijen. Er vonden hoorzittingen plaats in de Senaat, maar binnen de meerderheid kon geen consensus worden bereikt over de mate waarin de moeder zelf kan beslissen geen inzage te geven in haar persoonlijke gegevens. (Belga/TE)

N-VA, Open VLD, SP.A en CD&V deden aan Vlaamse kant voorstellen over de invoering van de mogelijkheid tot "discreet bevallen", terwijl aan Franstalige kant de MR achter het "anoniem bevallen" staat. De teksten tonen tal van overeenkomsten. Het voorstel van senator Jacques Brotchi (MR) geeft een vrouw de mogelijkheid de geheimhouding te vragen van haar opname in het ziekenhuis en van de bevalling. Ze kan informatie over zichzelf, de vader en de omstandigheden van de geboorte in een gesloten omslag achterlaten. Het kind kan zijn ouders echter enkel terugvinden indien ze ermee akkoord gaan dat de geheimhouding over hun identiteit wordt opgeheven. Belangen moeder vs kind Het voorstel van CD&V, dat in oktober 2010 in de Kamer werd neergelegd, creëert de mogelijkheid voor vrouwen om veilig te bevallen, zonder dat de naam van de moeder in de geboorteakte staat en het kind wordt afgestaan voor adoptie. Wel is nog een periode van twee maanden voorzien alvorens de adoptie definitief wordt en ook de biologische vader kan eventueel beslissen de zorg voor het kind op zich te nemen. Als het kind meerderjarig is, kan het inzage vragen in de gegevens van de moeder. Indien de moeder akkoord gaat, kan er contact zijn tussen beiden. De moeder kan zich echter verzetten tegen het onthullen van haar identiteit. Dan moet een rechter achter gesloten deuren de belangen van de moeder en het kind tegen elkaar afwegen en oordelen wat de beste oplossing is. Volgens Kamerlid Nahima Lanjri (CD&V) is er net op dit punt nog geen overeenstemming tussen de verschillende partijen. Er vonden hoorzittingen plaats in de Senaat, maar binnen de meerderheid kon geen consensus worden bereikt over de mate waarin de moeder zelf kan beslissen geen inzage te geven in haar persoonlijke gegevens. (Belga/TE)