Het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgt aan de federale collega's geregeld lijsten, waaruit blijkt welke woonzorgcentra in welke volgorde testmateriaal moeten krijgen. Daarvoor baseert het agentschap zich op criteria die zijn vastgelegd in de taskforce, die de Vlaamse regering vorige week oprichtte voor de zorg. "Het komt erop neer dat nu prioriteit wordt gegeven aan drie groepen van woonzorgcentra, te beginnen met de centra die volgens hun eigen rapportage aan ons aangeven dat ze nog geen besmettingen hebben. Zij kunnen met dat testmateriaal hun personeel testen en zo verder aan preventie doen", zegt Moonens. De tweede groep bestaat uit woonzorgcentra die volgens de cijfers met een beginnende uitbraak kampen en waar dagelijks drie of meer besmettingen vastgesteld worden zonder dat er sprake is van een grote uitbraak. De derde groep zijn de woonzorgcentra die te maken hebben met een grote uitbraak. Dat er hier en daar misschien nog logistieke problemen met het uitvoeren van de tests kunnen opduiken, sluit Moonens niet uit, maar signalen van structurele problemen vangt hij voorlopig niet op. "We hebben heel wat geleerd uit die eerste fase. Ons agentschap heeft een draaiboek opgesteld met een aantal richtlijnen over hoe de tests op het terrein aangepakt kunnen worden. Ook is er een strakke timing afgesproken. Het is namelijk de bedoeling dat de tests binnen de 24 uur na levering worden georganiseerd en het labo ze weer kan ophalen", luidt het. Moonens reageert ook nog even kort op de gecontesteerde aanbeveling van de Nationale Veiligheidsraad om in beperkte mate bezoek toe te laten in woonzorgcentra en andere voorzieningen. "We volgen hierin de reactie van de taskforce. Het principe op zich is goed want er is een reële nood, maar de snelheid van communicatie was ongelukkig. Zoiets kan alleen op voorwaarde dat er eerst overleg is met de sector en dat aan een aantal randvoorwaarden is voldaan." (Belga)

Het Agentschap Zorg en Gezondheid bezorgt aan de federale collega's geregeld lijsten, waaruit blijkt welke woonzorgcentra in welke volgorde testmateriaal moeten krijgen. Daarvoor baseert het agentschap zich op criteria die zijn vastgelegd in de taskforce, die de Vlaamse regering vorige week oprichtte voor de zorg. "Het komt erop neer dat nu prioriteit wordt gegeven aan drie groepen van woonzorgcentra, te beginnen met de centra die volgens hun eigen rapportage aan ons aangeven dat ze nog geen besmettingen hebben. Zij kunnen met dat testmateriaal hun personeel testen en zo verder aan preventie doen", zegt Moonens. De tweede groep bestaat uit woonzorgcentra die volgens de cijfers met een beginnende uitbraak kampen en waar dagelijks drie of meer besmettingen vastgesteld worden zonder dat er sprake is van een grote uitbraak. De derde groep zijn de woonzorgcentra die te maken hebben met een grote uitbraak. Dat er hier en daar misschien nog logistieke problemen met het uitvoeren van de tests kunnen opduiken, sluit Moonens niet uit, maar signalen van structurele problemen vangt hij voorlopig niet op. "We hebben heel wat geleerd uit die eerste fase. Ons agentschap heeft een draaiboek opgesteld met een aantal richtlijnen over hoe de tests op het terrein aangepakt kunnen worden. Ook is er een strakke timing afgesproken. Het is namelijk de bedoeling dat de tests binnen de 24 uur na levering worden georganiseerd en het labo ze weer kan ophalen", luidt het. Moonens reageert ook nog even kort op de gecontesteerde aanbeveling van de Nationale Veiligheidsraad om in beperkte mate bezoek toe te laten in woonzorgcentra en andere voorzieningen. "We volgen hierin de reactie van de taskforce. Het principe op zich is goed want er is een reële nood, maar de snelheid van communicatie was ongelukkig. Zoiets kan alleen op voorwaarde dat er eerst overleg is met de sector en dat aan een aantal randvoorwaarden is voldaan." (Belga)