De onderwerpen zijn uiteenlopend. Zo heeft N-VA opnieuw haar voorstel ingediend over de huiszoekingen om te controleren op de migratiewetten. De partij wil ook meer mogelijkheden om de nationaliteit af te nemen in het geval van terrorisme. PS heeft voorstellen ingediend over abortus, euthanasie, cannabis, sociale dumping en een minimumpensioen van 1.500 euro. cdH wil inzetten op de versoepeling van het ouderschapsverlof, een verplichte burgerschapsdienst en een belasting op grote internetbedrijven. DéFI wil dan weer een ontheffing uit de politieke rechten voor wie een inbreuk pleegt op de wetten rond racisme, discriminatie en negationisme. (Belga)