'We hebben de kaap van 1.000 overschreden in 2020. Om u een idee van de orde van grootte te geven: in 2019 zaten we aan 42, in 2018 aan 13', zo omschrijft de voorzitter van de rechtbank Fabienne Douxchamps de situatie. Van de duizend verzoeken die er bij de arbeidsrechtbank binnenkomen, gaat ongeveer de helft over het gebrek aan opvang vanwege Fedasil.

Sinds de coronacrisis en de reorganisatie van de burelen is de registratieprocedure bij de Dienst Vreemdelingenzaken gewijzigd. Er is nu een wachttijd tussen het eerste contact bij de Dienst en de toewijzing van een opvangplek door Fedasil, terwijl een asielzoeker voorheen na de registratie van zijn asielverzoek maar de gang moest oversteken.

De wachttijd loopt nu van enkele dagen tot enkele maanden, in het slechtste geval. Asielzoekers worden die tijd op straat gelaten. Daarom worden ze steeds vaker naar bureaus voor juridische bijstand gestuurd, waar ze een advocaat kunnen contacteren en een eenzijdig verzoek kunnen indienen. Eenmaal de procedure in gang wordt gezet, krijgen asielzoekers binnen enkele dagen een plaats. Voor anderen blijft het wachten.

Fedasil stelt dat de situatie voortvloeit uit de coronacrisis en de voorzorgsmaatregelen, maar het agentschap verzekert dat het naar oplossingen zoekt. Bij elke gerechtelijke uitspraak vindt Fedasil ook een opvangplaats. 'Alle mensen krijgen een opvangplaats. Het netwerk is niet oververzadigd', stelt de woordvoerder.

'We hebben de kaap van 1.000 overschreden in 2020. Om u een idee van de orde van grootte te geven: in 2019 zaten we aan 42, in 2018 aan 13', zo omschrijft de voorzitter van de rechtbank Fabienne Douxchamps de situatie. Van de duizend verzoeken die er bij de arbeidsrechtbank binnenkomen, gaat ongeveer de helft over het gebrek aan opvang vanwege Fedasil. Sinds de coronacrisis en de reorganisatie van de burelen is de registratieprocedure bij de Dienst Vreemdelingenzaken gewijzigd. Er is nu een wachttijd tussen het eerste contact bij de Dienst en de toewijzing van een opvangplek door Fedasil, terwijl een asielzoeker voorheen na de registratie van zijn asielverzoek maar de gang moest oversteken. De wachttijd loopt nu van enkele dagen tot enkele maanden, in het slechtste geval. Asielzoekers worden die tijd op straat gelaten. Daarom worden ze steeds vaker naar bureaus voor juridische bijstand gestuurd, waar ze een advocaat kunnen contacteren en een eenzijdig verzoek kunnen indienen. Eenmaal de procedure in gang wordt gezet, krijgen asielzoekers binnen enkele dagen een plaats. Voor anderen blijft het wachten. Fedasil stelt dat de situatie voortvloeit uit de coronacrisis en de voorzorgsmaatregelen, maar het agentschap verzekert dat het naar oplossingen zoekt. Bij elke gerechtelijke uitspraak vindt Fedasil ook een opvangplaats. 'Alle mensen krijgen een opvangplaats. Het netwerk is niet oververzadigd', stelt de woordvoerder.