Sinds 2 april kunnen inwoners in een straal van 1.000 kilometer rond de kerncentrales van Doel 1 en 2 - dus ook inwoners van bijvoorbeeld Zweden, Andorra en Polen - hun mening geven over het langer openhouden van beide reactoren. De volksbevraging is een gevolg van een oordeel van het Grondwettelijk Hof in maart vorig jaar. Dat oordeelde toen dat de wetswijziging van 2015 - waarbij de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2 met tien jaar werd verlengd - niet volgens de regels was. Volgens het Hof vereist de verlenging een milieueffectenrapport en een publieksraadpleging, wat in 2015 niet is gebeurd. In het belang van de bevoorradingszekerheid bleef de verlenging van Doel 1 en 2 wel geldig tot eind 2022. De regering moet voor die datum wel een nieuwe wet uitschrijven om de verlenging tot 2025 van beide reactoren mogelijk te maken, inclusief een milieueffectenrapport en bijbehorende publieksbevraging. Vandaar dus de bevraging. Minister Van der Straeten kreeg in de commissie Energie onder meer vragen van Marie Christine Marghem (MR), Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) en Bert Wollants (N-VA) over de kwestie. De Kamerleden vroegen zich onder meer af wat de minister plant te doen met de resultaten en wat de respons is. Volgens minister Van der Straeten hebben al meer dan 6.000 mensen een reactie achtergelaten. 95% daarvan woont op Belgisch grondgebied. Belgen kunnen van 15 april tot en met 15 juni deelnemen aan de bevraging. "Die antwoorden kwamen er op vijftien dagen tijd. Dit toont aan dat er bij de burgers interesse is om deel te nemen aan dergelijke consultaties", zei Van der Straeten. De minister wil niet ingaan op de aard van de reacties omdat de bevraging nog aan de gang is. "We filteren de reacties niet tijdens de bevraging, maar gaan ze analyseren aan het einde." Volgens Van der Straeten zal dat gebeuren in de zomer. "In de tweede helft van dit jaar zullen we de conclusies daarvan dan verwerken in een wetsontwerp dat ik na de behandeling binnen de regering beoog om in te dienen in het parlement begin 2022", zegt ministert Van der Straeten. Naast de formele publicatie in het Belgisch Staatsblad wil de minister over de raadpleging blijven communiceren via de gebruikelijke kanalen, waarvan de belangrijkste de website van de FOD Economie is. "We hebben ook gevraagd aan alle Belgische gemeenten om publiciteit te maken voor deze raadpleging." "Het doel is om de reparatiewet voor eind 2022 te kunnen aannemen", aldus nog minister Tinne Van der Straeten. (Belga)

Sinds 2 april kunnen inwoners in een straal van 1.000 kilometer rond de kerncentrales van Doel 1 en 2 - dus ook inwoners van bijvoorbeeld Zweden, Andorra en Polen - hun mening geven over het langer openhouden van beide reactoren. De volksbevraging is een gevolg van een oordeel van het Grondwettelijk Hof in maart vorig jaar. Dat oordeelde toen dat de wetswijziging van 2015 - waarbij de levensduur van de kerncentrales Doel 1 en 2 met tien jaar werd verlengd - niet volgens de regels was. Volgens het Hof vereist de verlenging een milieueffectenrapport en een publieksraadpleging, wat in 2015 niet is gebeurd. In het belang van de bevoorradingszekerheid bleef de verlenging van Doel 1 en 2 wel geldig tot eind 2022. De regering moet voor die datum wel een nieuwe wet uitschrijven om de verlenging tot 2025 van beide reactoren mogelijk te maken, inclusief een milieueffectenrapport en bijbehorende publieksbevraging. Vandaar dus de bevraging. Minister Van der Straeten kreeg in de commissie Energie onder meer vragen van Marie Christine Marghem (MR), Reccino Van Lommel (Vlaams Belang) en Bert Wollants (N-VA) over de kwestie. De Kamerleden vroegen zich onder meer af wat de minister plant te doen met de resultaten en wat de respons is. Volgens minister Van der Straeten hebben al meer dan 6.000 mensen een reactie achtergelaten. 95% daarvan woont op Belgisch grondgebied. Belgen kunnen van 15 april tot en met 15 juni deelnemen aan de bevraging. "Die antwoorden kwamen er op vijftien dagen tijd. Dit toont aan dat er bij de burgers interesse is om deel te nemen aan dergelijke consultaties", zei Van der Straeten. De minister wil niet ingaan op de aard van de reacties omdat de bevraging nog aan de gang is. "We filteren de reacties niet tijdens de bevraging, maar gaan ze analyseren aan het einde." Volgens Van der Straeten zal dat gebeuren in de zomer. "In de tweede helft van dit jaar zullen we de conclusies daarvan dan verwerken in een wetsontwerp dat ik na de behandeling binnen de regering beoog om in te dienen in het parlement begin 2022", zegt ministert Van der Straeten. Naast de formele publicatie in het Belgisch Staatsblad wil de minister over de raadpleging blijven communiceren via de gebruikelijke kanalen, waarvan de belangrijkste de website van de FOD Economie is. "We hebben ook gevraagd aan alle Belgische gemeenten om publiciteit te maken voor deze raadpleging." "Het doel is om de reparatiewet voor eind 2022 te kunnen aannemen", aldus nog minister Tinne Van der Straeten. (Belga)