Uit de resultaten blijkt dat 128 van hen zijn teruggekeerd naar ons land en dat 77 landgenoten zijn omgekomen. De VN-delegatie schetste een profiel van die buitenlandse strijders, dat heel divers blijkt te zijn. Opvallend is dat steeds meer vrouwen zich aansluiten bij het verzet. Gemiddeld is de strijder 23 jaar oud en vertrekt hij of zij om persoonlijke redenen zoals religieuze overtuiging, het gevoel erbij te horen of de zoektocht naar avontuur. Meer en meer onder hen worden aangemoedigd door vrienden en familie via sociale media. Dat is een groot verschil met het beginstadium van het conflict in 2010, toen Sharia4Belgium nog niet was opgedoekt.

Herintegratie

De VN-delegatie schetste niet alleen een profiel van de Belgische strijders, maar deed ook een aantal aanbevelingen om beter om te gaan met het conflict. Een heikel punt is het gebrek aan programma's die herintegratie en rehabilitatie van terugkeerders mogelijk maken. Ook moet ons land meer rekening houden met de mensenrechten bij de uitvoering van de maatregelen. Vooral wat betreft het recht op persoonlijke levenssfeer, het recht op vrijheid van meningsuiting, vrij verkeer en het recht op nationaliteit. Daarnaast pleiten de VN-medewerkers voor een geïntegreerd nationaal plan. Dat is volgens de delegatie essentieel om te zorgen voor een doeltreffende samenwerking tussen diverse betrokken instanties. (Belga/MVM)

Uit de resultaten blijkt dat 128 van hen zijn teruggekeerd naar ons land en dat 77 landgenoten zijn omgekomen. De VN-delegatie schetste een profiel van die buitenlandse strijders, dat heel divers blijkt te zijn. Opvallend is dat steeds meer vrouwen zich aansluiten bij het verzet. Gemiddeld is de strijder 23 jaar oud en vertrekt hij of zij om persoonlijke redenen zoals religieuze overtuiging, het gevoel erbij te horen of de zoektocht naar avontuur. Meer en meer onder hen worden aangemoedigd door vrienden en familie via sociale media. Dat is een groot verschil met het beginstadium van het conflict in 2010, toen Sharia4Belgium nog niet was opgedoekt. De VN-delegatie schetste niet alleen een profiel van de Belgische strijders, maar deed ook een aantal aanbevelingen om beter om te gaan met het conflict. Een heikel punt is het gebrek aan programma's die herintegratie en rehabilitatie van terugkeerders mogelijk maken. Ook moet ons land meer rekening houden met de mensenrechten bij de uitvoering van de maatregelen. Vooral wat betreft het recht op persoonlijke levenssfeer, het recht op vrijheid van meningsuiting, vrij verkeer en het recht op nationaliteit. Daarnaast pleiten de VN-medewerkers voor een geïntegreerd nationaal plan. Dat is volgens de delegatie essentieel om te zorgen voor een doeltreffende samenwerking tussen diverse betrokken instanties. (Belga/MVM)