De FOD heeft sinds anderhalf jaar een project in twaalf ziekenhuizen. Alle mensen die in een van die ziekenhuizen terechtkomen, worden automatisch gescreend op diabetes. Vijftien procent van hen blijkt aan suikerziekte te lijden, of dreigt de ziekte op korte termijn te krijgen. Het gaat vooral om diabetes van het type 2, een sluimerende ziekte die tot hart- en vaatziekten, blindheid en nierproblemen kan leiden. "Je loopt vooral risico als je niet genoeg beweegt, als je met overgewicht kampt en als je ouder wordt", zegt Stijn Deceuckelier van de Vlaamse Diabetes Vereniging. "Net die drie factoren komen steeds vaker voor: de bevolking wordt steeds ouder, we bewegen met z'n allen minder, en het aantal mensen dat te dik is, stijgt constant." De vereniging vraagt dat de controles op diabetes worden uitgebreid naar risicopatiënten in alle ziekenhuizen. (VRW)

De FOD heeft sinds anderhalf jaar een project in twaalf ziekenhuizen. Alle mensen die in een van die ziekenhuizen terechtkomen, worden automatisch gescreend op diabetes. Vijftien procent van hen blijkt aan suikerziekte te lijden, of dreigt de ziekte op korte termijn te krijgen. Het gaat vooral om diabetes van het type 2, een sluimerende ziekte die tot hart- en vaatziekten, blindheid en nierproblemen kan leiden. "Je loopt vooral risico als je niet genoeg beweegt, als je met overgewicht kampt en als je ouder wordt", zegt Stijn Deceuckelier van de Vlaamse Diabetes Vereniging. "Net die drie factoren komen steeds vaker voor: de bevolking wordt steeds ouder, we bewegen met z'n allen minder, en het aantal mensen dat te dik is, stijgt constant." De vereniging vraagt dat de controles op diabetes worden uitgebreid naar risicopatiënten in alle ziekenhuizen. (VRW)