Het gaat volgens de Vlaamse minister om een belangrijke mijlpaal voor het realiseren van 4.000 hectare extra bos tegen eind 2024. Begin dit jaar bleek al dat het bebossingstempo in Vlaanderen amper 9 maanden na de lancering van het bosuitbreidingsplan vervijfvoudigd was. "We zijn vertrokken om Vlaanderen groener te maken", benadrukt Demir. "De focus ligt nu nog maximaal op het vinden van geschikte gronden zodat we in 2023 op kruissnelheid komen. De komende jaren moet het tempo nog verder stijgen." De bosteller op www.bosteller.be spreekt intussen van 259 hectare nieuw bos. Als na het volledige plantseizoen alle extra percelen op de bosteller geplaatst zijn, zal dat landen op naar schatting 320 hectare. Sinds het aantreden van deze Vlaamse regering gingen volgens Demir méér bomen de grond in dan in de volledige vorige bestuurperiode (309 hectare). Ook werd bijna 170 hectare boscompensatie uitgevoerd. "Dat is alvast een belangrijke, maar noodzakelijke trendbreuk. Waar in de periode tussen 2014 en 2018 jaarlijks ongeveer 60 hectare extra bos bijkwam, kan Vlaanderen zeggen dat ze het bebossingstempo alvast minstens vervijfvoudigd heeft", aldus Demir. "Maar we zijn nog lang niet op kruissnelheid. Je kan geen extra bos planten zonder voldoende gronden. Het vinden van geschikte percelen voor extra bos is een grote uitdaging en daar steekt de voltallige Bosalliantie haar tijd en energie in. Door intensief hier verder aan te werken kunnen de oppervlaktes voor extra bos de komende plantseizoenen telkens fors zullen oplopen om tegen 2023 op kruissnelheid te komen". (Belga)

Het gaat volgens de Vlaamse minister om een belangrijke mijlpaal voor het realiseren van 4.000 hectare extra bos tegen eind 2024. Begin dit jaar bleek al dat het bebossingstempo in Vlaanderen amper 9 maanden na de lancering van het bosuitbreidingsplan vervijfvoudigd was. "We zijn vertrokken om Vlaanderen groener te maken", benadrukt Demir. "De focus ligt nu nog maximaal op het vinden van geschikte gronden zodat we in 2023 op kruissnelheid komen. De komende jaren moet het tempo nog verder stijgen." De bosteller op www.bosteller.be spreekt intussen van 259 hectare nieuw bos. Als na het volledige plantseizoen alle extra percelen op de bosteller geplaatst zijn, zal dat landen op naar schatting 320 hectare. Sinds het aantreden van deze Vlaamse regering gingen volgens Demir méér bomen de grond in dan in de volledige vorige bestuurperiode (309 hectare). Ook werd bijna 170 hectare boscompensatie uitgevoerd. "Dat is alvast een belangrijke, maar noodzakelijke trendbreuk. Waar in de periode tussen 2014 en 2018 jaarlijks ongeveer 60 hectare extra bos bijkwam, kan Vlaanderen zeggen dat ze het bebossingstempo alvast minstens vervijfvoudigd heeft", aldus Demir. "Maar we zijn nog lang niet op kruissnelheid. Je kan geen extra bos planten zonder voldoende gronden. Het vinden van geschikte percelen voor extra bos is een grote uitdaging en daar steekt de voltallige Bosalliantie haar tijd en energie in. Door intensief hier verder aan te werken kunnen de oppervlaktes voor extra bos de komende plantseizoenen telkens fors zullen oplopen om tegen 2023 op kruissnelheid te komen". (Belga)