Tot nog toe werden deze aktes op papier opgemaakt, wat impliceerde dat alles ondertekend diende te worden en elke wijziging manueel aangebracht. De aktes werden in de betrokken gemeente bewaard waardoor iemand die bijvoorbeeld in Leuven huwde zich naar zijn geboorteplaats moest verplaatsen om een kopie daarvan op te vragen. Vanaf 1 april wordt alles digitaal opgemaakt. De schepen, bevoegd voor burgerlijke stand, of de door hem gedelegeerde ambtenaar dienen de aktes voortaan met hun elektrische identiteitskaart elektronisch te ondertekenen en zullen op die manier ook wijzigingen kunnen aanbrengen. Al deze digitale aktes worden voortaan opgeslagen in een centrale databank en kunnen bij het gemeentebestuur van de woonplaats worden opgevraagd. Vele gemeenten zijn reeds gestart met het digitaliseren van aktes uit het verleden. Leuven bijvoorbeeld heeft dat al gedaan met alle 300.000 aktes sinds 1945. Volgens Steve Heylen van de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS), zijn er momenteel al circa 6 miljoen aktes opgeslagen in de centrale databank. Er is nog wel wat werk aan de winkel. Hij raamt het totaal aantal aktes dat sinds 1945 opgemaakt is op 15 a 20 miljoen. Dit alles zorgt voor een betere en snellere dienstverlening voor de burger. Als het betrokken gemeentebestuur reeds beschikt over een digitaal loket kan de burger deze aktes reeds van huis uit opvragen. Volgens Heylen zal dit over een aantal maanden ook kunnen via het Rijksregister. Justitieminister Geens waarschuwde er echter voor dat nog niet alle gemeenten klaar zijn om vanaf 1 april de aktes digitaal op te maken. Het gaat echter slechts om een paar gemeenten in Vlaanderen. In Wallonië zijn het er meer. Geens wees hierbij tevens op de enorme ecologische winst die met deze transitie kan gerealiseerd worden. "Uit ons onderzoek blijkt dat er hierdoor naar schatting jaarlijks 7,09 miljoen vellen papier minder verbruikt worden, wat overeenkomt met het redden van 852 bomen. Doordat de burger zich niet meer nodeloos moet verplaatsen naar de gemeente waar de akte werd opgemaakt bespaart dit op jaarbasis bovendien 10,4 miljoen afgelegde kilometers wat overeenkomt met een verminderde uitstoot van 1.664 ton CO2", aldus de minister. (Belga)

Tot nog toe werden deze aktes op papier opgemaakt, wat impliceerde dat alles ondertekend diende te worden en elke wijziging manueel aangebracht. De aktes werden in de betrokken gemeente bewaard waardoor iemand die bijvoorbeeld in Leuven huwde zich naar zijn geboorteplaats moest verplaatsen om een kopie daarvan op te vragen. Vanaf 1 april wordt alles digitaal opgemaakt. De schepen, bevoegd voor burgerlijke stand, of de door hem gedelegeerde ambtenaar dienen de aktes voortaan met hun elektrische identiteitskaart elektronisch te ondertekenen en zullen op die manier ook wijzigingen kunnen aanbrengen. Al deze digitale aktes worden voortaan opgeslagen in een centrale databank en kunnen bij het gemeentebestuur van de woonplaats worden opgevraagd. Vele gemeenten zijn reeds gestart met het digitaliseren van aktes uit het verleden. Leuven bijvoorbeeld heeft dat al gedaan met alle 300.000 aktes sinds 1945. Volgens Steve Heylen van de Vlaamse Vereniging van Ambtenaren en Beambten van de Burgerlijke Stand (VLAVABBS), zijn er momenteel al circa 6 miljoen aktes opgeslagen in de centrale databank. Er is nog wel wat werk aan de winkel. Hij raamt het totaal aantal aktes dat sinds 1945 opgemaakt is op 15 a 20 miljoen. Dit alles zorgt voor een betere en snellere dienstverlening voor de burger. Als het betrokken gemeentebestuur reeds beschikt over een digitaal loket kan de burger deze aktes reeds van huis uit opvragen. Volgens Heylen zal dit over een aantal maanden ook kunnen via het Rijksregister. Justitieminister Geens waarschuwde er echter voor dat nog niet alle gemeenten klaar zijn om vanaf 1 april de aktes digitaal op te maken. Het gaat echter slechts om een paar gemeenten in Vlaanderen. In Wallonië zijn het er meer. Geens wees hierbij tevens op de enorme ecologische winst die met deze transitie kan gerealiseerd worden. "Uit ons onderzoek blijkt dat er hierdoor naar schatting jaarlijks 7,09 miljoen vellen papier minder verbruikt worden, wat overeenkomt met het redden van 852 bomen. Doordat de burger zich niet meer nodeloos moet verplaatsen naar de gemeente waar de akte werd opgemaakt bespaart dit op jaarbasis bovendien 10,4 miljoen afgelegde kilometers wat overeenkomt met een verminderde uitstoot van 1.664 ton CO2", aldus de minister. (Belga)