Tijdens de vakantie ontstond een conflict tussen de eigenaar van het pand, de CAW Visserij, en de krakers en vzw's en andere organisaties die hun belangen verdedigde. "De stad is in wezen geen betrokken partij", aldus Termont. "Maar het is wel zo dat als de discussie tussen de eigenaar en de krakers niet opgelost raakte, er een uithuiszetting dreigde voor de 54 bewoners." Na bemiddeling van Termont en Decruynaere bereikte de eigenaar vrijdagmorgen een akkoord met de krakers en de organisaties die hen vertegenwoordigde, waaronder Samenlevingsopbouw Gent, Victoria Deluxe, vzw Rocsa en de werkgroepen Recht op Wonen en Vluchtelingenwerk Gent. Dankzij een "bezetting ter bede" mag de groep er tot 30 juni 2014 wonen, daarna wordt het pand afgebroken voor een nieuwe bestemming. "Het is de bedoeling dat die mensen verder begeleid worden", aldus Termont. "Als er voor gezinnen een oplossing wordt gevonden, zodat ze uit het pand kunnen vertrekken, kunnen er ook geen nieuwe gezinnen bijkomen." Termont verdedigde de aanpak, omdat de krakers door het akkoord zich kunnen domiciliëren en zich administratief in orde kunnen stellen. "Ze kunnen dan bijvoorbeeld papieren krijgen om te werken", klinkt het. (Belga)

Tijdens de vakantie ontstond een conflict tussen de eigenaar van het pand, de CAW Visserij, en de krakers en vzw's en andere organisaties die hun belangen verdedigde. "De stad is in wezen geen betrokken partij", aldus Termont. "Maar het is wel zo dat als de discussie tussen de eigenaar en de krakers niet opgelost raakte, er een uithuiszetting dreigde voor de 54 bewoners." Na bemiddeling van Termont en Decruynaere bereikte de eigenaar vrijdagmorgen een akkoord met de krakers en de organisaties die hen vertegenwoordigde, waaronder Samenlevingsopbouw Gent, Victoria Deluxe, vzw Rocsa en de werkgroepen Recht op Wonen en Vluchtelingenwerk Gent. Dankzij een "bezetting ter bede" mag de groep er tot 30 juni 2014 wonen, daarna wordt het pand afgebroken voor een nieuwe bestemming. "Het is de bedoeling dat die mensen verder begeleid worden", aldus Termont. "Als er voor gezinnen een oplossing wordt gevonden, zodat ze uit het pand kunnen vertrekken, kunnen er ook geen nieuwe gezinnen bijkomen." Termont verdedigde de aanpak, omdat de krakers door het akkoord zich kunnen domiciliëren en zich administratief in orde kunnen stellen. "Ze kunnen dan bijvoorbeeld papieren krijgen om te werken", klinkt het. (Belga)