Akkoord tussen Franstaligen over Charter voor de Democratie

© Belga Image

De Franstalige partijen PS, MR, Ecolo, Les Engagés (ex-cdH) en DéFI zijn het donderdag eens geraakt over een opgefriste versie van het Charter voor de Democratie, dat de krijtlijnen vastlegt voor hun omgang met extreemrechts. ‘Het akkoord is goed en wel ondertekend’, bevestigde Ecolo-covoorzitster Rajae Maouane donderdagavond op de RTBF.

Normaal gezien zou er donderdag geen officiële communicatie meer volgen. De hoofdkwartieren van de partijen werken aan een gemeenschappelijke mededeling. Die zou worden gelost op zaterdag, aan de vooravond van 8 mei, toen 20 jaar geleden de vorige versie van het charter het levenslicht zag.

Volgens Le Soir schrijft de herwerkte tekst een cordon sanitaire voor waarbij elke politieke samenwerking en elk debat in de media met extreemrechts uit den boze is. De MR wilde daar ook extreemlinks aan toevoegen, maar dat zou niet weerhouden zijn. PVDA ondertekent de tekst niet. De communisten staan volledig achter een politiek en mediatiek cordon aan Franstalige kant, maar voeren aan dat ze als nationale partij niet akkoord kunnen gaan met een cordon médiatique in Vlaanderen, omdat extreemrechts ten noorden van de taalgrens nu al deelneemt aan debatten in de media.

‘Als nationale partij is het probleem eenvoudig voor ons: ofwel is er een debat met de andere partijen en Vlaams Belang, ofwel een debat met de andere partijen, Vlaams Belang en PVDA. En voor de strijd tegen het fascisme lijkt optie 2 me de beste’, herhaalt voorzitter Raoul Hedebouw. Hij vindt het ook jammer dat er geen initiatief is genomen om de Vlaamse partijen in het debat te betrekken.

Sommige partijen, in het bijzonder de MR, wilden ook inschrijven dat er geen politieke akkoorden mogen worden gesloten met andere Franstalige partijen die het Charter niet hebben ondertekend. Daarbij kwam dus PVDA in het vizier. Ook DéFI zou er niet tegen gekant zijn PVDA in het cordon sanitaire te betrekken, maar de formulering werd afgewezen, luidt het volgens eensluidende bronnen. Dat belet echter niet dat een partij individueel een akkoord om die reden kan afwijzen, wordt gepreciseerd.

‘MR-voorzitter- Georges-Louis Bouchez heeft zijn slag niet thuisgehaald’, bevestigde Ecolo-covoorzitster Maouane op de Franstalige openbare omroep. ‘Omdat de essentie van het cordon sanitaire de strijd tegen de banalisering van extreemrechts is.’

Partner Content