De militanten van de MR hebben zich quasi unaniem achter het ontwerp-regeerakkoord van de toekomstige federale regering geschaard. Van de ongeveer 700 aanwezige militanten in het Théâtre St-Michel in Etterbeek, stemden er twee tegen en onthield één aanwezige zich.

Terwijl hij het ontwerpakkoord "uitzonderlijk", maar zeker ook "imperfect" noemde, verzekerde MR-voorzitter Charles Michel de opgedaagde militanten dat zijn partij waakzaam zal zijn bij de uitwerking van de tekst. Dat er na 540 dagen politieke instabiliteit een akkoord werd behaald, kwam dankzij de intrede van de liberalen in het voorjaar van 2011. Het akkoord, "met een liberaal merkteken", zal het voor de burgers mogelijk maken in "een gemoderniseerd België" te leven, waar de "werknemers" zullen worden "aangemoedigd".

Partijvoorzitter Michel verdedigde de institutionele hervorming, "die zich inschrijft in de federale staat", waarin de federale overheid haar kerntaken kan uitvoeren en de sociale zekerheid organiseert. Maar het akkoord mondt uit in een nieuw model "dat steunt op volwassen gewesten die morgen hun lot in handen zullen moeten nemen". Deze hervorming, merkte Michel op, laat de herfinanciering van Brussel toe, bestendigt de rechten van de Franstaligen in de rand, met name op gerechtelijk vlak.

Maar het regeerakkoord maakt het vooral mogelijk om, in deze periode van Europese, dan wel mondiale crisis, de economische ontwikkeling te steunen. Gezien de budgettaire inspanning waar de onderhandelaars voorstonden, was het voor de Mouvement Réformateur belangrijk "de staat en de ministeries het voorbeeld te zien geven, zodat elke euro die bij de overheid werd bespaard, echt een euro minder was die moest worden gezocht in de zakken van de middenklasse". (Belga/TE)

De militanten van de MR hebben zich quasi unaniem achter het ontwerp-regeerakkoord van de toekomstige federale regering geschaard. Van de ongeveer 700 aanwezige militanten in het Théâtre St-Michel in Etterbeek, stemden er twee tegen en onthield één aanwezige zich. Terwijl hij het ontwerpakkoord "uitzonderlijk", maar zeker ook "imperfect" noemde, verzekerde MR-voorzitter Charles Michel de opgedaagde militanten dat zijn partij waakzaam zal zijn bij de uitwerking van de tekst. Dat er na 540 dagen politieke instabiliteit een akkoord werd behaald, kwam dankzij de intrede van de liberalen in het voorjaar van 2011. Het akkoord, "met een liberaal merkteken", zal het voor de burgers mogelijk maken in "een gemoderniseerd België" te leven, waar de "werknemers" zullen worden "aangemoedigd". Partijvoorzitter Michel verdedigde de institutionele hervorming, "die zich inschrijft in de federale staat", waarin de federale overheid haar kerntaken kan uitvoeren en de sociale zekerheid organiseert. Maar het akkoord mondt uit in een nieuw model "dat steunt op volwassen gewesten die morgen hun lot in handen zullen moeten nemen". Deze hervorming, merkte Michel op, laat de herfinanciering van Brussel toe, bestendigt de rechten van de Franstaligen in de rand, met name op gerechtelijk vlak. Maar het regeerakkoord maakt het vooral mogelijk om, in deze periode van Europese, dan wel mondiale crisis, de economische ontwikkeling te steunen. Gezien de budgettaire inspanning waar de onderhandelaars voorstonden, was het voor de Mouvement Réformateur belangrijk "de staat en de ministeries het voorbeeld te zien geven, zodat elke euro die bij de overheid werd bespaard, echt een euro minder was die moest worden gezocht in de zakken van de middenklasse". (Belga/TE)