Een akkoord over de hervorming van de parlementaire kalender stond al enkele weken in de steigers, maar pas nu raakten in de conferentie van de voorzitters de violen helemaal gestemd.

Het akkoord heeft betrekking op drie punten. Zo zal het parlement in de zomer volledig autonoom zijn controletaak kunnen uitvoeren. Een minister zal niet langer over een vetorecht beschikken om een commissievergadering in de zomermaanden tegen te houden. Ook zullen al vanaf 1 september commissievergaderingen plaatsvinden, rekening houdend met de fractiedagen die de verschillende partijen vaak in die periode organiseren.

Alerter parlement

De eerste plenaire vergadering met actuele vragen en de eventuele stemming van wetsontwerpen en -voorstellen staat voor de derde week van september geprogrammeerd. De state of the union, waarbij de premier de plenaire Kamer de oriëntaties voor het komende politieke jaar voorlegt, blijft behouden op de tweede dinsdag van oktober. Een structurele koppeling van die beleidsverklaring met begrotingscijfers komt er niet.

Kamerlid Kristof Calvo (Groen) vindt het jammer dat rond die koppeling geen consensus werd gevonden, maar gelooft niettemin dat de andere punten belangrijke stappen vooruit betekenen naar een actiever en alerter parlement. "We zijn blij dat onze demarche resultaat heeft opgeleverd en dat het vreselijke beeld dat het parlement maar laat in gang komt, tot het verleden behoort", aldus Calvo. (Belga/AVE)

Een akkoord over de hervorming van de parlementaire kalender stond al enkele weken in de steigers, maar pas nu raakten in de conferentie van de voorzitters de violen helemaal gestemd.Het akkoord heeft betrekking op drie punten. Zo zal het parlement in de zomer volledig autonoom zijn controletaak kunnen uitvoeren. Een minister zal niet langer over een vetorecht beschikken om een commissievergadering in de zomermaanden tegen te houden. Ook zullen al vanaf 1 september commissievergaderingen plaatsvinden, rekening houdend met de fractiedagen die de verschillende partijen vaak in die periode organiseren.De eerste plenaire vergadering met actuele vragen en de eventuele stemming van wetsontwerpen en -voorstellen staat voor de derde week van september geprogrammeerd. De state of the union, waarbij de premier de plenaire Kamer de oriëntaties voor het komende politieke jaar voorlegt, blijft behouden op de tweede dinsdag van oktober. Een structurele koppeling van die beleidsverklaring met begrotingscijfers komt er niet.Kamerlid Kristof Calvo (Groen) vindt het jammer dat rond die koppeling geen consensus werd gevonden, maar gelooft niettemin dat de andere punten belangrijke stappen vooruit betekenen naar een actiever en alerter parlement. "We zijn blij dat onze demarche resultaat heeft opgeleverd en dat het vreselijke beeld dat het parlement maar laat in gang komt, tot het verleden behoort", aldus Calvo. (Belga/AVE)