Akkoord over dieselban in Brussel vanaf 2030

31/05/18 om 19:07 - Bijgewerkt om 19:08

Bron: Belga

De Brusselse regering heeft donderdag ingestemd met het plan van minister van Leefmilieu Céline Fremault (cdH) om een dieselban in te voeren vanaf 2030.

Akkoord over dieselban in Brussel vanaf 2030

Archiefbeeld van de Brusselse tunnels. © Belga

De minister moet ook een onderzoek voeren naar een gelijkaardige maatregel in de toekomst voor benzinevoertuigen en op korte en middellange termijn alternatieve technologieën - elektrische, hybride en aardgaswagens - onderzoeken.

In de notificatie van de ministerraad staat dat de Brussels regering de minister van Leefmilieu belast met het opstarten van een overleg met de betrokken actoren en bedrijfssectoren zoals de Sociaal-Economische Raad (ESRBHG), en de betrokken overheidsorganen zoals de MIVB met oog op een dieselban ten laatste in 2030, een ban op benzinevoertuigen als een volgende etappe en het ontwikkelen van alternatieve technologieën. Een opvolgingscommissie, waarin de betrokken kabinetten zetelen, moet waken over de samenhang van de maatregelen op het vlak van fiscaliteit, milieu, economie, mobiliteit, zowel voor private als bedrijfsvoertuigen.

In september moet de milieuminister de ministerraad een nota voorleggen over de versterking van de maatregelen inzake luchtkwaliteit, zowel inzake meetpunten, communicatie als sensibilisering. Staatssecretaris voor Verkeersveiligheid Bianca Debaets (CD&V) dient een samenwerkingsakkoord met de andere gewesten af te sluiten voor de strijd tegen roetdeeltjes in de keuringstations. Voor minister Fremault is dit plan een volgende stap in de inspanningen die de Brusselse regering sinds haar aantreden heeft gevoerd om de luchtkwaliteit in het gewest te verbeteren, naast de invoering van lage emissiezone (LEZ) en het besluit over de maatregelen bij vervuilingspieken.

'Ook andere Europese steden gaan in dezelfde richting', stelde ze donderdagnamiddag in de rand van een persconferentie. Minister van Mobiliteit Pascal Smet (SP.A) reageerde ook verheugd over het besluit van de regering om 'een bijkomende stap te zetten naar een dieselban en in tweede instantie een ban voor alle voertuigen op fossiele brandstoffen'.

Dit moet volgens hem de komende maanden goed voorbereid worden met alle betrokken actoren. 'Onze belangrijkste wegen zijn onze luchtwegen. Meer dan de helft van de Brusselse gezinnen heeft geen wagen, maar ademt toch de slechtste lucht van België in. Dat moet anders, een ban op diesels is een deel van de oplossing', zegt Pascal Smet. 'Ik ben ook bijzonder blij dat ons pleidooi gehoord werd en er werk wordt gemaakt van een netwerk aan meetpunten voor luchtkwaliteit die de resultaten in real-time en in het straatbeeld zullen zichtbaar maken. Zo kan het draagvlak voor ambitieuze maatregelen groeien.'

Staatssecretaris Debaets merkt op dat niet tot 2030 gewacht wordt om dieselwagens uit het Brussels gewest te weren. 'De lage-emissiezone in Brussel zorgt ervoor dat dit jaar reeds oudere dieselvoertuigen gebannen worden. Die LEZ wordt elk jaar strenger. De luchtkwaliteit zal dus al veel eerder dan in 2030 verbeteren in Brussel', aldus Debaets, die er nog op wijst dat ook mensen die frauderen met de uitstoot van hun wagen opgespoord en aangepakt worden. 'Roetfilterfraude is een illegale omzeiling van onze inspanningen om te komen tot schonere lucht. Wagens waar zo'n filter is weggehaald, zijn tot 150 maal vervuilender. Samen met de andere gewesten hebben we een performant detectiesysteem voor roetfilterfraude op punt gesteld. We gaan dat in de komende weken testen in de keuringscentra', aldus nog Bianca Debaets.

Het kabinet van minister-president Rudi Vervoort (PS) wijst erop dat de dieselban tegen 2030 nog niet verworven is. Er wordt op het belang van het overleg gewezen dat nu wordt opgestart met de actoren en betrokken sectoren. Ook op andere kabinetten wordt het enthousiasme van Fremault wat getemperd en wordt erop gewezen dat er nog heel wat studiewerk nodig is om de dieselban effectief te realiseren.

Onze partners