Het akkoord heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De onderhandelingen zaten een tijdlang muurvast. Eind maart laaide de witte woede weer op, toen duizenden werknemers uit de sector betoogden in Brussel tegen het uitblijven van een federaal en Vlaams sectorakkoord. Uiteindelijk bereikten de sociale partners en de Vlaamse regering in september een ontwerpakkoord. Dat akkoord heeft betrekking op zowat 150.000 werknemers uit de gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, kinderopvang, centra geestelijke gezondheidszorg, sociaal-cultureel werk, beschutte en sociale werkplaatsen en de thuiszorg. Het totale pakket aan maatregelen zal op kruissnelheid 210 miljoen euro kosten. Een groot deel daarvan gaat naar uitbreiding van het zorgaanbod (82 miljoen euro) en naar koopkrachtmaatregelen (62 miljoen euro). Het akkoord moet ook zorgen voor extra jobs. Het gaat om 2.541 voltijdse jobs of ruim 3.558 personeelsleden. (DRM)

Het akkoord heeft heel wat voeten in de aarde gehad. De onderhandelingen zaten een tijdlang muurvast. Eind maart laaide de witte woede weer op, toen duizenden werknemers uit de sector betoogden in Brussel tegen het uitblijven van een federaal en Vlaams sectorakkoord. Uiteindelijk bereikten de sociale partners en de Vlaamse regering in september een ontwerpakkoord. Dat akkoord heeft betrekking op zowat 150.000 werknemers uit de gehandicaptenzorg, bijzondere jeugdzorg, algemeen welzijnswerk, kinderopvang, centra geestelijke gezondheidszorg, sociaal-cultureel werk, beschutte en sociale werkplaatsen en de thuiszorg. Het totale pakket aan maatregelen zal op kruissnelheid 210 miljoen euro kosten. Een groot deel daarvan gaat naar uitbreiding van het zorgaanbod (82 miljoen euro) en naar koopkrachtmaatregelen (62 miljoen euro). Het akkoord moet ook zorgen voor extra jobs. Het gaat om 2.541 voltijdse jobs of ruim 3.558 personeelsleden. (DRM)